Език:

America for Bulgaria Foundation
13-та Среща на Управителния съвет на фондация „Земята – източник на доходи” (28 август 2013)

На 28 август, в Пловдив, се състоя среща на управителния съвет на фондация „Земята – източник на доходи” по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”.

На срещата бе обсъдено изпълнението на заложените в проекта дейности. Проследен бе прогресът по текущите икономически инициативи, а акцент в дискусията получиха постъпилите през […]

Финансирани икономически инициативи за периода май – юли 2013 г.

През периода май – юли 2013 г. са финансирани шест нови икономически инициативи на обща стойност 10 624 лв. Средствата са отпуснати за закупуване на земя и краткотрайни активи. Размерът на закупената земя на бенефициентите е около 15 дка. Трима нови участници се присъединиха в програмата.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item […]

Предоставени над 100 икономически консултации за периода май – юли 2013 г. (май – юли 2013)

Над 100 правни и икономически консултации бяха предоставени от експертите на фондацията за последните три месеца. Сред главните теми на тези консултации бяха: промяна на собствеността на земята, изготвяне на документите, необходими за регистриране на земеделски производители, счетоводни услуги, кандидатстване за финансова подкрепа за закупуване на земя, активи и материали. Важна част от […]

Архив Новини