Език:

America for Bulgaria Foundation
Проведена беседа на момичета от ПГЛВ „Христо Ботев“ с образовани и реализирали се млади ромски жени (27 април 2009)

Проведена беседа на момичета ПГЛВ "Хрисо Ботев" с образовани и реализирали се млади ромски жени - 27.04.2009 г.

На 27 април 2009 г. професионална гимназия по лозарство и винарство „Христо Ботев“ в гр. Перущица беше проведе беседа на момичета от 7, 8 и 9 клас с образовани и реализирали се млади ромски жени.

Беше обсъден проблемът с ранното отпадане на ромските момичета от училище. Младите жени споделиха своя професионален […]

Архив Новини