Език:

America for Bulgaria Foundation
Заключителната съвместна среща на Обществените съвети от двете общини-партньори по проекта – Първомай и Перущица (15-16 декември 2006)

На 15-16 декември 2006 г. бе проведена заключителната съвместна среща на Обществените съвети от двете общини-партньори по проекта – Първомай и Перущица. Тя беше проведена в комплекс „40-те извора”, гр. Асеновград. В нея взеха участие членовете на Обществените съвети и преподаватели от двете селскостопански гимназии (програма на срещата).

На срещата […]

Заключителен семинар за подготовка на програми за краткосрочни специализирани курсове за обучение на селскостопански производители (03-05 ноември 2006)

Заключителен семинар за подготовка на програми за краткосрочни специализирани курсове за обучение на селскостопански производители - 03-05.11.2006 г.

В периода 03-05 ноември 2006 г. на хижа Здравец, Пловдив бяха проведени трети и четвърти обучителен семинар от общо 4-те изнесени обучителни модула за подготовка на програми за краткосрочни специализирани курсове за обучение на селскостопански производители в две избрани общини – Перущица и Първомай. През първите два дни от семинара специално внимание беше […]

Втора работна среща на Обществените съвети в общините Перущица и Първомай за обсъждане проблемите на дребните селскостопански производители (30 – 31 октомври 2006)

На 30 и 31 октомври 2006 г. беше проведена втора работна среща на Обществените съвети в общините Перущица и Първомай за обсъждане проблемите на дребните селскостопански производители, изпълнението на проекта и перспективите за развитие на тези съвети. Подписан меморандум за партньорство и подкрепа на селскостопанските производители в общините Перущица и Първомай.

октомври 31st, 2006 | Category: новини, обучение, Перущица, Първомай, работна среща |

Втори работен семинар за Развитие капацитета на партньорите по проект “Обучение на селскостопански производители от райони със смесени етнически общности за прилагане на нови и перспективни технологии” (13 – 14 октомври 2006)

Втори работен семинар към дейност Развитие капацитета на партньорите по проекта се проведе на 13 и 14 октомври в хотел “Джамура”, с. Бачково. На него бяха представени и обсъдени нови практики и технологии, прилагани в зеленчукопроизводството и овощарството. Семинарът е организиран в партньорство със специализираните гимназии по селско стопанство в общините Перущица и […]

Първа работна среща по проект “Обучение на селскостопански производители от райони със смесени етнически общности за прилагане на нови и перспективни технологии” (30 септември – 01 октомври 2006)

На 30 септември – 01 октомври 2006 г. в хотел “Равногор”, с. Равногор, община Брацигово беше проведена Първа работна среща за стартиране обучението на преподаватели от професионалните гимназии в Първомай и Перущица на тема „Изисквания и проблеми на продължаващото професионално обучение„. Предстои разработване на програми за краткосрочни курсове за обучение на селскостопански производители […]

Първа съвместна работна среща с партньорите по проект “Обучение на селскостопански производители от райони със смесени етнически общности за прилагане на нови и перспективни технологии” (29 – 30 септември 2006)

На 29 септември и 30 септември 2006 г. в хотел “Равногор”, с. Равногор, община Брацигово беше проведена Първа съвместна работна среща с партньорите по проекта за създаване на Обществени съвети в двете избрани общини – Първомай и Перущица.

След проведените през месец август предварителни срещи с основните партньори от двете избрани […]

Дейности на фондацията и предоставени консултации на участници по програмата за периода (юни – август 2006)

През изтеклия период юли – август 2006 г. бяха предоставени от експерти на Фондация „Земята – източник на доходи“ 164 индивидуални консултации обхващащи 38 ромски семейства (от тях 5 извън програмата) от 8 селища. Темата на консултациите бе свързана основно с растителна защита на отглежданите зеленчукови култури и трайни насаждения. Анализът от извършените […]

Стартира проект „Обучение на селскостопански производители в райони със смесени етнически общности за прилагане на нови и перспективни технологии“ (август 2006)

Стартира проект „Обучение на селскостопански производители в райони със смесени етнически общности за прилагане на нови и перспективни технологии“. Финансиран от държавния бюджет по програма за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза за реализиране на пректи с обществена значимост.

[…]

Посещение до елитни земеделски стопанаства и специализирано училище в областта на селското стопанство (юни 2006)

23.06.2006 г.

През втората половина на месец юни бе проведена учебна екскурзия с 45 ученици от ПГЛВ-Перущица. Бяха посетени 3 обекта за селски туризъм в района на гр. Мелник, 2 частни винарски изби и бе проведена среща с ученици и преподаватели от СПТУ в гр. Сандански, специализирано в областта на селското стопанство. По време на […]

Издадена брошура с националните програми, финансиращи земеделски производители (юни 2006)

Във връзка с предоставяне на информация за възможностите за финансиране на селскостопанската дейност на участниците в програмата, през месец юни бе отпечатана листовка с националните програми, финансиращи земеделски производители. Листовката ще бъде разпространена в селищата от Пловдивски регион, в които програмата осъществява своята дейност.

Loading… Taking too long?

Reload […]

Архив Новини