Език:

America for Bulgaria Foundation
Стартира изпълнението на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ (май 2010)

Фондация „Земята – източник на доходи“ стартира изпълнението на проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ в партньорство и с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.

В рамките на това партньорство е създаден УС на проекта, който ще осигурява прозрачност и ще съдейства за успешното изпълнение на проекта. […]

Архив Новини