Language:CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017 (Пълен вариант)(Bulgarian) Kандидат-студентско обучение по английски език за ромски младежи в Института по английски език към Американския университет в България (16 октомври 2017)

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Стартира програмата „Равен шанс – достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2017-2018 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Национална кръгла маса: Пет години след приемането на Национална стратегия за интегриране на ромите 2012-2020: Докъде сме и сега накъде? (22 май 2017)

May 22, 2017

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Дебати – ОСП след 2020 г. (18 май 2017)

May 18, 2017

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Мониторинг на партньорската организация Фондация “Болни от астма“ – гр. Ямбол (17 май 2017)

May 17, 2017

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) АРТФЕСТИВАЛ – гр. Перущица (13 май 2017)

May 13, 2017

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Мониторинг на партньорската организация Фондация “Бъдеще“ – гр. Ракитово (12 май 2017)

May 12, 2017

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Мониторинг и проучване на предложения за икономически инициативи – Фондация “Бъдеще“ – гр. Ракитово (27 април 2017)

April 27, 2017

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Споделяне на опит на партньорите по проекта (21 – 22 Април 2017)

April 21-22, 2017

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – фаза 3 (21 Април 2017)

April 21, 2017

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Archives