Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
ИНФОРМАЦИОННО – ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР С ДЕМОНСТРАЦИЯ „Приложими иновации в растениевъдството за земеделските стопанства“ (28 октомври 2022 )

На 28.10.2022 в град Пазарджик се проведе обучителен семинар на тема „Приложими иновации в растениевъдството за земеделските стопанства“.

На семинара бяха обсъдени възможностите за инвестиции свързани с изграждане, модернизиране и оборудване в земеделското стопанство. Бяха представени примери за автоматизирани системи използвани в отделните фази по отглеждане на селскостопанските култури, превенция от неблагоприятни метеорологични  явления […]

Archives