Language:CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017 (Пълен вариант)(Bulgarian) Стартира проект “Обучение на селскостопански производители в райони със смесени етнически общности за прилагане на нови и перспективни технологии” (август 2006)

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Archives