Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
(Bulgarian) Годишна среща 2010 (10 – 11 декември 2010)

Годишна среща на участниците в програма ”Земята източник на доходи” 10-11.12.2010 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Подкрепа за местни партньори – Първи кръг (29 август 2010)

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Първа среща на УС на проект “Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи” (29 юли 2010)

Посещение на участник от с. Пъдарско, община Брезово - 29.07.2010 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Стартира изпълнението на проект “Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи” (май 2010)

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) АГРА 2010 (22-27 февруари 2010)

Участие в специализираната международна изложба АГРА - 2010 - 22-27.02.2010 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Кръгла маса на тема “Предизвикателства и възможности за подкрепа на дребните земеделски стопани в България след три години членство в ЕС” (22 февруари 2010)

Кръгла маса на тема “Предизвикателства и възможности за подкрепа на дребните земеделски стопани в България след три години членство в ЕС” - 22.02.2010 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Archives