Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
(Bulgarian) Стартира програмата „Равен шанс – достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2020-2021 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Кръгла маса, АГРА 2020, „Предизвикателства пред семейното фермерство в България“ (19 февруари 2020)

ROUND TABLE, AGRA 2020, February 19, 2020

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Семинар по стратегическо планиране и управление на фонда (30-31 Юли 2019)

July 30, 2019

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Семинар по стратегическо планиране (08-09 Ноември 2018)

November 08-09, 2018

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Работна среща с партньорската организация Сдружение “Свят без граници“ – гр. Стара Загора по проект „Укрепване капацитета на регионалните партньори за устойчива подкрепа“ (06 септември 2018)

September 06, 2018

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Работна среща с партньорската организация Фондация „Болни от астма“ – гр. Ямбол по проект „Укрепване капацитета на регионалните партньори за устойчива подкрепа“ (02 септември 2018)

September 02, 2018

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Работна среща с партньорската организация Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил по проект „Укрепване капацитета на регионалните партньори за устойчива подкрепа“ (01 септември 2018)

September 01, 2018

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – фаза 3 (21 Април 2017)

April 21, 2017

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Годишна среща 2016 (17 – 18 декември 2016)

Annual meeting of the participants in the Land program, December 17-18, 2016

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – фаза 3 (17 декември 2016)

December 17, 2016

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Archives