Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
(Bulgarian) Заключителната съвместна среща на Обществените съвети от двете общини-партньори по проекта – Първомай и Перущица (15-16 декември 2006)

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Заключителен семинар за подготовка на програми за краткосрочни специализирани курсове за обучение на селскостопански производители (03-05 ноември 2006)

(Bulgarian) Заключителен семинар за подготовка на програми за краткосрочни специализирани курсове за обучение на селскостопански производители - 03-05.11.2006 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Втора работна среща на Обществените съвети в общините Перущица и Първомай за обсъждане проблемите на дребните селскостопански производители (30 – 31 октомври 2006)

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Втори работен семинар за Развитие капацитета на партньорите по проект “Обучение на селскостопански производители от райони със смесени етнически общности за прилагане на нови и перспективни технологии” (13 – 14 октомври 2006)

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Първа работна среща по проект “Обучение на селскостопански производители от райони със смесени етнически общности за прилагане на нови и перспективни технологии” (30 септември – 01 октомври 2006)

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Първа съвместна работна среща с партньорите по проект “Обучение на селскостопански производители от райони със смесени етнически общности за прилагане на нови и перспективни технологии” (29 – 30 септември 2006)

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Дейности на фондацията и предоставени консултации на участници по програмата за периода (юни – август 2006)

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Стартира проект “Обучение на селскостопански производители в райони със смесени етнически общности за прилагане на нови и перспективни технологии” (август 2006)

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Посещение до елитни земеделски стопанаства и специализирано училище в областта на селското стопанство (юни 2006)

June 23, 2006

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Issued a new brochure, programs to support agriculture and small business, June, 2006

In June, was issued a new brochure, programs to support agriculture and small business.

Loading… Taking too long?

Reload document | Open in new tab

Download [2.53 MB]

Archives