Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
(Bulgarian) Агроконсултации и взимане на почвени проби за анализ от имоти на земеделски стопани в с. Стряма (27 август 2015)

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Стряма - 27.08.2015 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Агроконсултации и взимане на почвени проби за анализ от имоти на земеделски стопани в с. Чалъкови (26 август 2015)

Агроконсултации на земеделски стопани в с. Чалъкови - 26.08.2015 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Участие в семинар за допълнителни разяснения на Наредба 16, регулираща процедурата за кандидатстване по Подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности по подхода “Водено от общностите местно развитие”” (25 август 2015)

Участие в семинар за допълнителни разяснения на Наредба 16, регулираща процедурата за кандидатстване по Подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности по подхода "Водено от общностите местно развитие"" - 25.08.2015 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Набиране на документи за участие в програмата “Равен шанс – достъп до средно образование” (13 август 2015)

Набиране на документи за участие в програмата "Равен шанс – достъп до средно образование" - 13.08.2015 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Проследяване на здравното състояние на лозовите насаждения в землището на гр. Перущица (11 август 2015)

Проследяване на здравното състояние на лозовите насаждения в землището на гр. Перущица и предоставяне на агрономически консултации - 11.08.2015 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Закупуване на чесън за семе (07 август 2015)

Proposal for the purchase of garlic seeds for participants from v. Chalakovi 08/06/2015

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Archives