Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
(Bulgarian) Обучение на тема “Повишаване квалификацията на преподаватели за работа в мултикултурна среда” (27-28 февруари 2009)

Обучение на тема "Повишаване квалификацията на преподаватели за работа в мултикултурна среда” - 27-28.02.2009 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Участие в селскостопанско изложение АГРА 2009 на Международен панаир – Пловдив (18-22 февруари 2009)

Участие в Международната селскостопанска изложба АГРА 2009 - 18-22.02.2009 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Представяне на дейности по проекта “Повишаване мотивацията и уменията на учители и обучители в общество, основано на знания” (19 февруари 2009)

Представяне на дейности по проекта "Повишаване мотивацията и уменията на учители и обучители в общество, основано на знания” - 19.02.2009 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Кръгла маса на тема “Възможности за подкрепа на дребните земеделски стопани в периода 2009-2013 г.”, Агра 2009 (19 февруари 2009)

Кръгла маса на тема „Възможности за подкрепа на дребните земеделски стопани в периода 2009-2013 г.“ - 19.02.2009 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Archives