Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
(Bulgarian) Среща на работните групи от родители за подкрепа на професионалното образование и обучение на ромски семейства, занимаващи се със земеделие в гр. Перущица и гр. Първомай (14 декември 2008)

Среща на работните групи от родители за подкрепа на професионалното образование и обучение на ромски семейства, занимаващи се със земеделие в гр. Перущица и гр. Първомай - 14.12.2008 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Годишна среща 2008 (13 – 14 декември 2008)

Обучителен семинар на тема "Устойчиво земеделие, прилагане на нови технологии и възможности за стартиране на малък семеен бизнес" - 13-14.12.2008 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Обучителен семинар на тема “Проблеми и успешни практики при работа в мултикултурна среда” (21 ноември 2008)

Обучителен семинар на тема "Проблеми и успешни практики при работа в мултикултурна среда" - 21.11.2008 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Работна среща по проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” (05 септември 2008)

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Среща с партньорите от община Перущица по проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” (20 август 2008)

Среща с партньорите от община Перущица по проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” - 20.08.2008 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Стартира изпълнението на проект “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” (01 август 2008)

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Работна среща на тема “Представяне и обсъждане на проектни идеи по отворени схеми на ОП „Регионално развитие” за общини” (29 февруари 2008)

Работна среща на тема "Представяне и обсъждане на проектни идеи по отворени схеми на ОП „Регионално развитие” за общини" - 29.02.2008 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Участие в Международна селскостопанска изложба АГРА 2008 (19-23 февруари 2008)

Участие в Международна селскостопанска изложба АГРА 2008 - 19-23.02.2008 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Кръгла маса на тема “Развитие на селските райони – партньорства за подкрепа на дребните земеделски стопани в периода 2008-2010 г.” (22 февруари 2008)

Кръгла маса на тема "Развитие на селските райони - партньорства за подкрепа на дребните земеделски стопани в периода 2008-2010 г." - 22.02.2008 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Archives