Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
(Bulgarian) Агрономически консултации в с. Чалъкови (30 юни 2015)

Проследяване на фитосанитарното състояние на отглежданите земеделски култури и предоставяне на агрономически консултации в с. Чалъкови - 30.06.2015 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Агрономически консултации в с. Чалъкови (26 юни 2015)

Проследяване на фитосанитарното състояние на отглежданите земеделски култури и предоставяне на агрономически консултации в с. Чалъкови - 26.06.2015 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Агрономически консултации в гр. Перущица (19 юни 2015)

Проследяване на фитосанитарното състояние на отглежданите земеделски култури в региона на гр. Перущица - 19.06.2015 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Осъществяване на инициатива “Закупуване на колесен трактор” – Посещение в с. Борован, Видинско (16 юни 2015)

Оглед на трактор по инициатива „Закупуване на колесен трактор“ в с. Борован - 16.06.2015 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Обява – Стартира Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2015-2016 г.

Фондация “Земята – източник на доходи”съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2015-2016 г.

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има […]

(Bulgarian) Посещение в Ракитово за мониторинг и проучване на нови идеи (08 юни 2015)

Проучване на предложение за "Закупуване на вана за мляко за ферма" в гр. Ракитово - 08.06.2015 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Посещение в гр. Първомай и с. Караджалово (04 юни 2015)

проучване на предложение за закупуване на земя в с. Караджалово - 04.06.2015 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Агрономически консултации в гр. Перущица и с. Брестовица (03 юни 2015)

Участници в Програмата от с. Брестовица обират плодовете на труда си - 03.06.2015 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Archives