Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
Аnnual reports

Аnnual reports  • Годишен финансов отчет (ГФО 2021) ГФО 20201
  • Годишен финансов отчет (ГФО 2020) ГФО 2020

*  – Годишните доклади през годините с някой изключения включват: Годишен доклад (за дейността), Годишен финансов отчет, Доклад на независимия одитор, Оповестяване на счетоводната политика и др.

Част от документите може да прегледате и от официалния сайт на МП