Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Кръгла маса на тема “Състояние и възможности за развитие на дребните земеделски стопанства в България”

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“,

Катедра „Икономика” при
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ
и
ЦЕНТЪРА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
при ТУ-София, филиал Пловдив

най-учтиво Ви канят да участвате в Кръгла маса

на тема:

СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРЕБНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ

която ще се проведе на 23 февруари 2017 г. в зала „Пресклуб“ на Международен панаир – Пловдив

ПРОГРАМА

23.02.2017 г. (четвъртък)
9:30 – 10:15 – Регистрация на участниците – Марияна Шишкова – Модератор на срещата
10:15 – 10:30 – Откриване на срещата – Представител на областен управител на област Пловдив
10:30 – 10:45 – Дейността на Фондация „Земята – източник на доходи“ в подкрепа на дребните земеделски стопанства – Иван Пенов – Председатeл на УС на Фондация “Земята-източник на доходи”
10:45 – 11:30 – Състояние на дребните земеделски стопанства в България – представител на МЗХ/Фондация “Земята-източник на доходи” и партньори
11:30 – 12:10 – Възможности за подкрепа на дребните производители – представител на МЗХ/Фондация “Земята-източник на доходи” и партньори
12:10 – 12:30 – Заключителна дискусия – Фондация “Земята-източник на доходи”
12:30 – 13:30 – Срещи на чаша вино


Като част от Кръглата маса на 22 Февруари 2017 г. ще се проведе конференция на тема: РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 


Архив Новини