Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Научна конференция „Ролята на фамилния бизнес за устойчивото развитие на селските райони“

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

22 и 23 февруари 2017 г. – гр. Пловдив

под патронажа на Ректора на Аграрен университет

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“, Катедра „Икономика” при
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ и ЦЕНТЪРА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО при ТУ-София, филиал ПловдивПри проблем с визуализацията изтеглете Сборник доклади от конференцията от тук


Конференцията се организира като част от традиционно провежданата Кръгла маса по проблемите на дребните земеделски производители от Фондация „Земята-източник на доходи“


Обява и изисквания за докладите


Фондация „Земята-източник на доходи“