Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017 (Пълен вариант)Научна конференция „Ролята на фамилния бизнес за устойчивото развитие на селските райони“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“,

Катедра „Икономика” при
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

и
ЦЕНТЪРА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
при ТУ-София, филиал Пловдив

най-учтиво Ви канят да участвате в научна конференция

на тема:

РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

която ще се проведе на 22 и 23 февруари 2017 г. в гр. Пловдив

под патронажа на Ректора на Аграрен университет


ПРОГРАМА

22.02.2017 г. (сряда) Пленарна сесия и представяне на доклади
10:00-11:00 – Регистрация на участниците в конференцията, зала 322 на Агрономическия факултет
11:00-12:00 – Пленарна сесия в зала 322 на Агрономическия факултет
12:00-13:00 – Обяд в студентския стол на Аграрен университет
13:00-15:00 – Първа секционна сесия в зали 321 и 322 на Агрономическия факултет
15:00-15:30 – Кафе пауза
15:30-17:30 – Втора секционна сесия в зали 321 и 322
20:00 – Вечеря в ресторант „Ривиера“

23.02.2017 г. (четвъртък) Кръгла маса на тема „Състояние и възможности за развитие на фамилните земеделски стопанства в България“
9:30-10:00 – Регистрация на участниците в кръглата маса в Прес-центъра на Международния панаир
10:00-10:30 – Откриване на кръглата маса
10:30-12:00 – Дискусия на тема: „Състояние и възможности за развитие на фамилните земеделски стопанства в България“
12:00-13:30 – Коктейл на чаша вино
13:30-18:00 – Посещение на „Агра 2017“


Такса за участие с доклад в конференцията: 30 лв. преведени по банков път

Таксата включва:
• сборник с доклади от конференцията;
• пакет материали за конференцията;
• кафе-паузи;
• вход за „Агра 2017“
• участие в кръгла маса и коктейл.

Краен срок за плащане на таксата за участие: 12.02.2017 г.

Банкова информация за плащането:
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Аграрен университет – Пловдив
Вносител: Име и фамилия на участника
Основание за плащането: Такса за участие в научна конференция и кръгла маса


Важни дати:

27.01.2017 г. – подаване на заявка и резюме на доклада за участие
30.01.2017 г. – потвърждение на участието
12.02.2017 г. – представяне на докладите


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ
Краен срок за подаване на заявка за доклад: 27 януари 2017 г.
Краен срок за потвърждение на заявката: 30 януари 2017 г.

Краен срок за подаване на докладите –12 февруари 2017 г. на адрес:
mariyana@landsourceofincome.org
krumhristov@abv.bg

Докладите за конференцията трябва да бъдат с обем до 10 страници, вкл. графики, таблици и списък с цитирана литература.

Изисквания за форматиране на доклада:

• Файлът с доклада трябва да бъде Microsoft Word документ.
• Шрифт – Times New Roman.
• Размер на шрифта – 12 pt.
• Междуредие – Single.
• Размер на страницата: Отстояния – горе 2″ (5,08 cm), долу 1″ (2,54 cm), ляво 1,2″ (3,05 cm), дясно 2,24″ (5,69 cm); Фомат на хартията – Letter; Оформление – горен колонтитул 1,7″ (4,32 cm), долен колонтитул 1″ (2,54 cm).
• Заглавие на доклада – Bold, 14 pt, центрирано, главни букви.
• Научно звание, научна степен, име и фамилия на автора, и месторабота – 12 pt, центрирано.
• Цитиране под линия – 10 pt.

Наименоване на файла

• Собствено и фамилно име на автора (при повече от един автор, разделени със запетая);
• Пример: Ivan_Ivanov.doc;
• Всички приети доклади ще бъдат публикувани в печатното издание на конференцията;
• Организационният комитет си запазва правото да не публикува разработките, които не отговарят на посочените изисквания или на тематичнoто направление на конференцията;
• Авторите поемат пълната отговорност за коректността на текста.


НАСТАНЯВАНЕ
Парк-хотел „Пловдив“ /парк „Лаута“/
Пловдив 4000
бул. „Санкт Петербург“ №38

Рецепция:
тел. 032 / 811 856
GSM: 0889 990 032
e-mail: reservations@parkhotelplovdiv.com


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Проф. д-р Алекси Алексиев
Доц. д-р Иван Пенов
Доц. д-р Тони Михова
Доц. д-р Димо Атанасов
Гл. ас. д-р Владимир Иванов
Георги Георгиев

КОНТАКТИ
Секретариат:
Марияна Шишкова
тел. 032 / 629 286
032 / 654 453
GSM: 0879 268 873
e-mail: mariyana@landsourceofincome.org

Крум Христов
Тел. 032 / 654 441
GSM: 0878 407 036
e-mail: krumhristov@abv.bg


Конференцията се организира като част от традиционно провежданата Кръгла маса по проблемите на дребните земеделски производители от Фондация „Земята-източник на доходи“


Фондация „Земята-източник на доходи“

Архив Новини