Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
Documents

Documents (Bulgarian)


Annual Reports


Правила и ред за извършване на общественополезната дейност на Фондация “Земята – източник на доходи”


Удостоверение за Администратор на лични данни


ИНСТРУКЦИЯ относно механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в Фондация „Земята-източник на доходи”