Език:

ИНСТРУКЦИЯ относно механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в Фондация „Земята-източник на доходи“

ИНСТРУКЦИЯ относно механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в Фондация „Земята-източник на доходи“