Език:

America for Bulgaria Foundation
Научна конференция „Ролята на фамилния бизнес за устойчивото развитие на селските райони“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“,

Катедра „Икономика” при
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

и
ЦЕНТЪРА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
при ТУ-София, филиал Пловдив

най-учтиво Ви канят да участвате в научна конференция

на тема:

РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

която ще се проведе на 22 и 23 февруари 2017 г. в гр. Пловдив

под патронажа на Ректора на Аграрен университет


ПРОГРАМА

22.02.2017 г. (сряда) Пленарна сесия и представяне на доклади
10:00-11:00 – Регистрация на участниците в конференцията, зала 322 на Агрономическия факултет
11:00-12:00 – Пленарна сесия в зала 322 на Агрономическия факултет
12:00-13:00 – Обяд в студентския стол на Аграрен университет
13:00-15:00 – Първа секционна сесия в зали 321 и 322 на Агрономическия факултет
15:00-15:30 – Кафе пауза
15:30-17:30 – Втора секционна сесия в зали 321 и 322
20:00 – Вечеря в ресторант „Ривиера“

23.02.2017 г. (четвъртък) Кръгла маса на тема „Състояние и възможности за развитие на фамилните земеделски стопанства в България“
9:30-10:00 – Регистрация на участниците в кръглата маса в Прес-центъра на Международния панаир
10:00-10:30 – Откриване на кръглата маса
10:30-12:00 – Дискусия на тема: „Състояние и възможности за развитие на фамилните земеделски стопанства в България“
12:00-13:30 – Коктейл на чаша вино
13:30-18:00 – Посещение на „Агра 2017“


Такса за участие с доклад в конференцията: 30 лв. преведени по банков път

Таксата включва:
• сборник с доклади от конференцията;
• пакет материали за конференцията;
• кафе-паузи;
• вход за „Агра 2017“
• участие в кръгла маса и коктейл.

Краен срок за плащане на таксата за участие: 12.02.2017 г.

Банкова информация за плащането:
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Аграрен университет – Пловдив
Вносител: Име и фамилия на участника
Основание за плащането: Такса за участие в научна конференция и кръгла маса


Важни дати:

27.01.2017 г. – подаване на заявка и резюме на доклада за участие
30.01.2017 г. – потвърждение на участието
12.02.2017 г. – представяне на докладите


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ
Краен срок за подаване на заявка за доклад: 27 януари 2017 г.
Краен срок за потвърждение на заявката: 30 януари 2017 г.

Краен срок за подаване на докладите –12 февруари 2017 г. на адрес:
mariyana@landsourceofincome.org
krumhristov@abv.bg

Докладите за конференцията трябва да бъдат с обем до 10 страници, вкл. графики, таблици и списък с цитирана литература.

Изисквания за форматиране на доклада:

• Файлът с доклада трябва да бъде Microsoft Word документ.
• Шрифт – Times New Roman.
• Размер на шрифта – 12 pt.
• Междуредие – Single.
• Размер на страницата: Отстояния – горе 2″ (5,08 cm), долу 1″ (2,54 cm), ляво 1,2″ (3,05 cm), дясно 2,24″ (5,69 cm); Фомат на хартията – Letter; Оформление – горен колонтитул 1,7″ (4,32 cm), долен колонтитул 1″ (2,54 cm).
• Заглавие на доклада – Bold, 14 pt, центрирано, главни букви.
• Научно звание, научна степен, име и фамилия на автора, и месторабота – 12 pt, центрирано.
• Цитиране под линия – 10 pt.

Наименоване на файла

• Собствено и фамилно име на автора (при повече от един автор, разделени със запетая);
• Пример: Ivan_Ivanov.doc;
• Всички приети доклади ще бъдат публикувани в печатното издание на конференцията;
• Организационният комитет си запазва правото да не публикува разработките, които не отговарят на посочените изисквания или на тематичнoто направление на конференцията;
• Авторите поемат пълната отговорност за коректността на текста.


НАСТАНЯВАНЕ
Парк-хотел „Пловдив“ /парк „Лаута“/
Пловдив 4000
бул. „Санкт Петербург“ №38

Рецепция:
тел. 032 / 811 856
GSM: 0889 990 032
e-mail: reservations@parkhotelplovdiv.com


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Проф. д-р Алекси Алексиев
Доц. д-р Иван Пенов
Доц. д-р Тони Михова
Доц. д-р Димо Атанасов
Гл. ас. д-р Владимир Иванов
Георги Георгиев

КОНТАКТИ
Секретариат:
Марияна Шишкова
тел. 032 / 629 286
032 / 654 453
GSM: 0879 268 873
e-mail: mariyana@landsourceofincome.org

Крум Христов
Тел. 032 / 654 441
GSM: 0878 407 036
e-mail: krumhristov@abv.bg


Конференцията се организира като част от традиционно провежданата Кръгла маса по проблемите на дребните земеделски производители от Фондация „Земята-източник на доходи“


Фондация „Земята-източник на доходи“

Архив Новини