Език:

America for Bulgaria Foundation
Полезни връзки

Полезни връзки


ПАРТНЬОРИ

Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил

Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора

Фондация „Болни от астма“ – гр. Ямбол – Facebook

Сдружение „Нов Път“ – с. Хайредин

Фондация „Бъдеще“ – гр. Ракитово – Facebook

Асоциация „Интегро“ – гр. Разград

Сдружение „Организация Дром“ – гр. Видин

Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативни“

Фондация „Америка за България“

Агенция за регионално развитие/Център за бизнес и информация – гр. Велинград

Бизнес център/Бизнес инкубатор – гр. Нова Загора

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

Народно читалище „Христо Ботев“ – с. Чалъкови

Корпус на мира – (страницата е на английски)

Катедра Индустриален Мениджмънт, Технически Университет – София, Филиал Пловдив

Катедра Икономика, Аграрен университет – гр. Пловдив


ИНСТИТУЦИИ

Министерство на земеделието и храните

Министерство на образованието, младежта и науката

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на околната среда и водите

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Национална служба за съвети в земеделието

Държавен фонд „Земеделие“

Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси

Европейска комисия

Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия

Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия (страницата е на английски)

Областна администрация – гр. Пловдив

Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Пловдив


ДРУГИ

Структурни фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони

Портал на етническите малцинства в България

Деситилетие на ромското включване 2005-2015

Институт „Отворено общество“ – София