Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
Useful links

Useful links


PARTNERS

LARGO Association – Kyustendil

World Without Borders (WWB) – Stara Zagora

Asthma Patiens Foundation – Yambol (Фондация “Болни от астма” – Ямбол)

New Way Association – Hayredin (Сдружение “Нов Път” – с. Хайредин)

Future Foundation – Rakitovo (Фондация „Бъдеще“ –гр. Ракитово)

Integro Association – Razgrad

NGO “Organization Drom” – Vidin

Фондация “С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативни” (Start for efficient civil alternatives Foundation, in Bulgarian only)

America for Bulgaria Foundation (ABF)

Агенция за регионално развитие/Център за бизнес и информация – гр. Велинград (Agency for regional development/Business and infrmation centre – Velingrad, in Bulgarian only)

Business Center/Business Incubator Nova Zagora

Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance

Chitalishte (cultural center) Hristo Botev – village of Chalukovi (Народно читалище “Христо Ботев” – с. Чалъкови)

Peace Corps

Катедра Индустриален Мениджмънт, Технически Университет – София, Филиал Пловдив

Катедра Икономика, Аграрен университет – гр. Пловдив


ИНСТИТУЦИИ

Ministry of Agriculture and Foods – Republic of Bulgaria

Министерство на образованието, младежта и науката

Ministry of Labour and Social Policy of the Republic of Bulgaria

Министерство на околната среда и водите

Ministry of Economy of the Republic of Bulgaria

National Agricultural Advisory Service

State Fund Agriculture

National Council for Cooperation on Ethnic and Integration Issues

European Commission

Главна дирекция “Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия

Directorate-General for Agriculture and Rural Development

Областна администрация – гр. Пловдив

Department of Agriculture – Plovdiv regional office


ДРУГИ

EU Structural Funds

Rural Development Programe

Портал на етническите малцинства в България

Decade of Roma Inclusion 2005-2015

Open Society Institute – Sofia