Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Дебати – ОСП след 2020 г. (18 май 2017)

На 18.05.2017 г. Екипът на Фондация „Земята – източник на доходи“ взе участие в публично национално обсъждане за насоките на ОСП след 2020 г. Срещата, която бе част от серията дебати „ОСП след 2020 – Изборът на България“ беше организира от Институт за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро с участието на най-голямата земеделска организация в ЕС – Копа-Коджека (Copa Cogeca).

Дебатът беше открит от двама министри, в чиито компетенции попада земеделският ресор. Румен Порожанов и Лиляна Павлова поздравиха организаторите от ИнтелиАгро и Институт за агростратегии и иновации за актуалната тема и точно подбрания момент за повдигането й.

Представители на министерствата на земеделието на Австрия, Холандия, Естония и Италия, както и най-голямата земеделска организация в ЕС, Копа-Коджека, представиха вече подготвените позиции и основни опорни точки, върху които ще се базират предложенията им за развитие на ОСП след 2020. Именно те послужиха за основа на последвалия интензивен дебат между представените над 30 браншови организации, научни и експертни институции и останалите присъстващи в залата фермери.

Обсъждайки бъдещето на ОСП и нуждата от единна позиция по тази тема, представителите на най-сериозните браншови организации в земеделието дискутираха и възможността за обединение на бранша. Голяма част от организациите споделиха, че редица техни опити в тази посока са се оказали неуспешни. Поради тази причина беше дискутиран вариант за изготвяне на меморандум с основни точки, по които организациите са на една позиция. Подобен меморандум би позволил едновременно съвместна работа по изготвянето на единна позиция на бранша за ОСП след 2020, но и запазване на идентичността и независимостта на всяка от организациите.

Позицията на Фондация „Земята – източник на доходи“ по отношение на ОСП 2020+ бе, че освен за промени в самата ОСП, върху която нашата страна трудно би могла да окаже съществено влияние, трябва да помислим за това как прилагаме тази ОСП у нас. Едни и същи регламенти в повечето европейски страни водят към положително развитие на селските райони, докато у нас се забелязва крайно негативна отрицателна тенденция. Според екипа на Фондация „Земята – източник на доходи“, неправилното насочване на средствата на национално ниво, съчетано с неблагоприятна институционална среда за дребния бизнес като цяло са факторите водещи до подобни негативни резултати. Необходимо е през новия програмен период, в рамките които Общността позволява, да се обърне сериозно внимание на дребните и средни семейни стопанства. Именно те са основния двигател на успешното и устойчиво социално-икономическо развитие на селските райони на страната. Тъй като политиката на Общността дава само рамката, в която да се осъществява подкрепата на селските райони, подобно насочване на подкрепата е напълно възможно и реалистично, но изисква силна политическа воля за промяна на национално ниво.

Видео от събитието

Дебат ОСП Пловдив: Крум Христов, фондация „Земята – източник на доходи“

Видеото от нашия сайт

Други материали по темата http://bcap.bg/, https://www.fermer.bg/

Архив Новини