Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Проекти и инициативи

Проекти и инициативи


Настоящи проекти и инициативи


Проект: „Укрепване капацитета на регионалните партньори за устойчива подкрепа“ (Март 2018 – Август 2019)

Проект: „Равен шанс: достъп до средно образование“

Изпълнени проекти и инициативи


Проект: „Мост към бъдещето“ (Декември 2017 – Януари 2018) (Фондация Тръст за социална алтернатива)

Проект: „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ (Декември 2015 – Ноември 2017)

Проект: „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ (Декември 2013 – Декември 2015)

Проект: „Стипендиантска програма за ученици в гимназиална степен, 2013-2014“ (Септември 2013 – Юни 2014)

Проект: „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ (Май 2010 – Април 2013) (Фондация „Америка за България“)

Проект: „Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност“ (Август 2008 – Юли 2009)

Проект: „Повишаване на мотивацията и уменията на учители и обучители в общество, базирано на знания“ (SUNRISE) (Ноември 2007 – Октомври 2009) – виж

Проект: “Интегрирана подкрепа за дребни земеделски стопани в райони със смесени етнически общности” (Януари 2007 – Декември 2009)

Проект: “Обучение на селскостопански производители от райони със смесени етнически общности за прилагане на нови и перспективни технологии” (Август – Декември 2006)

Програма: “Земята – източник на доходи” (2003 – 2006)