Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Настоящи проекти и инициативи

Настоящи проекти и инициативи


Проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи – фаза 3”

(Декември 2015 – Ноември 2017)

Целта на проекта е да се разшири подкрепата за реализация на икономически инициативи от ромски семейства, като част от общностите в неравностойно положение в България.

Задачи:

  • Увеличаване броя на бенефициентите от ромски произход, получаващи достъп до активи.
  • Увеличаване броя на бенефициентите от ромски произход, за които е осигурена  заетост и доходи в резултат на подкрепени икономически инициативи.
  • Увеличаване броя и повишаване  капацитета на организациите партньори прилагащи модела, за икономическо подпомагане на ромски семейства.
  • Увеличаване на обществената осведоменост за положителните примери и стремеж към преодоляване на  утвърдилите  се стереотипи.

повече

Подкрепата за Фондация „Земята – източник на доходи“ е осигурена от фондация “Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Земята – източник на доходи“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори. Тръст за социална алтернатива

Проект: „Равен шанс: достъп до средно образование“

(Август 2014 – Юни 2017)

Програмата е разработена и се осъществява от ТСА. Целта й е да се предостави равен достъп до училище на мотивирани ученици в гимназиална степен, които са от социално неравностойни семейства, като им се закупят транспортни карти и учебници, необходими за редовно посещение на училище. Фокусът на програмата е върху ученици, които пътуват всекидневно.

Фондация ”Земята-източник на доходи” участва като партньор в изпълнението на програмата, като подпомага ученици от различни училища от Пловдивска област.

Подкрепата за Фондация „Земята – източник на доходи“ е осигурена от фондация “Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Земята – източник на доходи“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори. Тръст за социална алтернатива