Език:

Другите за нас

Другите за нас


Виж / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 20062017


Фондация „Земята източник на доходи“ превърна в успешни фермери десетки роми – Информационният портал за неправителствените организации (НПО) – 06.02.2017 г. виж в PDF


Фондация „Земята източник на доходи“ превърна в успешни фермери десетки роми – Агровестник – 03.02.2017 г. виж в PDF2016


Резултати от шестата учебна визита по проект Building Key Competences and Folkhighschool Pedagogy in XXI Europe – Аграрния университет – Пловдив – 21.10.2016 г. виж в PDF


Роми – фермери!? Да, има и такова чудо у нас – Вестник Земя – http://www.zemia-news.bg/ – 12.09.2016 г. виж в PDF


Роми – фермери в Чалъкови много работят, малко печелят, но не се редят пред НОИ-Агро Пловдив /http://agroplovdiv.bg/ – 18.08.2016 г. виж в PDF


Апликационната книга Пловдив 2019 – Европейска столица на културата – 07.2016 г. (стр. 41, 46) виж в PDF


Инициатива за социално израстване – Публикация във фейсбук страница – 16.04.2016 г. виж в PDF


Стефан ЕВТИМОВ, координатор проект „Готови за училище 2015-2016 г.“ на „Свят без граници“ за територията на област Стара Загора: Пряката и индивидуална работа на терен са ключов инструмент за реализирането на обществено-полезната ни дейност / http://www.nbp.bg/ – 10.04.2016 г. виж в PDF


Платформа за създаване на проекти – 06.04.2016 г. виж в PDF


Областната администрация подкрепи инициативи за дребни земеделски производители / http://www.plovdivlive.com/ – 26.02.2016 г. виж в PDF


За 10-та година Областна администрация – Пловдив подкрепи инициативи за дребните земеделски производители / http://www.pd.government.bg/ – 26.02.2016 г. виж в PDF


Областната управа подкрепя дребните земеделски стопанства / http://www.plovdivglas.bg/ / 26.02.2016 г. виж в PDF

Областната управа подкрепя дребните земеделски стопанства / http://www.marica.bg/ – 26.02.2016 г. виж в PDF


Конференция за дребните земеделски стопанства ще се проведе в Пловдив по време на АГРА / http://www.dnevnik.bg / 12.02.2016 г. виж в PDF


Фермери доказаха: Ромите станаха чифчии – Marica.bg – 19.01.2016 г. виж в PDF


Не сме обречени да сме бедни – Trud.bg – 19.01.2016 г. Виж в PDF2015


Апликационната книга Пловдив 2019 – Европейска столица на културата – 07.2016 г. (страници 46 и 52) –  view PDF


Добри педагогически практики в селското стопанство / https://ec.europa.eu/epale/ – 07.12.2015 г. виж в PDF

Добри педагогически практики в селското стопанство (Документ) / https://ec.europa.eu/epale/ – 07.12.2015 г. виж в PDF


Платформа за създаване на проекти – http://pgf.osi.bg/pgf.php – Европейските фондове през периода 2015-2020 и интеграцията на ромите в България: какво да очакваме? (Дискусионен документ) Цанко Михайлов, Боян Захариев – 07.2015 г. – Виж в PDF стр.2


Комисия за Защита от Дискриминация – http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/ – Експертен форум за социална интеграция на ромската общност – 29.07.2015 г. – Виж в PDF


http://www.zona-news.com/ – Пътят към храма 11.06.2015 г. Виж в PDF


Телевизия ТВ САТ КОМ – Аграрна Книжарница 21.05.2015 – Виж в PDF

 • Аграрна Книжарница 21.05.2015


Капитал – http://www.capital.bg/ – Мухамад Юнус от Пловдив – Или как група преподаватели и специалисти успяват там, където дори и големите ромски организации не смеят да припарят – финансирането на икономически инициативи на ромски семейства – 23.05.2015 – Виж в PDF

Фондация „Капитал” – ISBN 978-619-90309-2-9 – Вдъхновяващи срещи от третия вид, Анна Василева Генчева, Любомир Василев Любомиров – 05.2015 – Виж в PDF


http://vzaimno.com/
ОЧАКВАЙТЕ В ЧЕТВЪРТЪК ОТ 19,15 – „ЩЕ ИМА ЛИ РАБОТА ЗА РОМИТЕ?“ – 13.05.2015 г.
– Виж в PDF


ПОТВ – Пловдивска обществена телевизия – POTV – http://www.tvplovdiv.com – Предаване „Гласът на ощетените“ 11.05.2015 /жестомимика/ 11.05.2015 г. – Виж в PDF


ПОТВ – Пловдивска обществена телевизия – POTV – http://www.tvplovdiv.com – ОЧАКВАЙТЕ В ПОНЕДЕЛНИК – „ЩЕ ИМА ЛИ РАБОТА ЗА РОМИТЕ?“ 08.05.2015 г. – Виж в PDF


http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=726 – Портал за обществени консултации, управляван от администрацията на Министерския съвет – Административнен мониторингов доклад за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приет с Решение № 301 на Министерския съвет от 08 май 2015 г. – 08.05.2015 г. – Виж в PDF


Отбелязват Международния ден на ромите в Община Перущица – http://topnovini.bg/ – 08.04.2015 г. Виж в PDF


http://www.perushtitsa.bg/ – Международен ден на ромите-8 април – 08.04.2015 г. Виж в PDF


Сдружение за извършване на обществено полезна дейност „Верният настойник“ – В социално предприятие „Пчелин“ кипи трескава подготовка за новият сезон – 18.03.2015 г.


Семинар за развитие на малките земеделски стопанства организират от НССЗ и Аграрен университет гр. Пловдив – АГРО НОВИНИ – 10.03.2015 г. виж в PDF


DC news – Новини от Пловдив, Асеновград и региона – Обсъждат дребното земеделие на кръгла маса в Панаира – 06.03.2015 г. – Виж в PDF


Телевизия „DCTV“ – Разясняват на малките земеделски стопани за директните плащания – 06.03.2015 г. – Виж в PDF


Густонюз – http://www.gustonews.bg/ – Форум по земеделие провеждат в Панаира – 06.03.2015 г. – Виж в PDF


БНР, Радио Пловдив – Кръгла маса за малките земеделски стопанства на АГРА – 06.03.2015 г. – Виж в PDF


БНР, Радио Пловдив – Над 110 ромски семейства, главно в Пловдивско, с интерес към земеделието – 06.03.2015 г. – Виж в PDF

 • Интервю с Иван Пенов, председател на Фондация “Земята – източник на доходи“


Автор: Антоанета Петричанска – Радио Пловдив

Прослушай интервюто от нашата страница:
Автор: Антоанета Петричанска – Радио Пловдив


http://www.karlovo.tv/ – Кръгла маса на тема „Предизвикателства и перспективи пред развитието на дребните земеделски стопанства в България“ под патронажа на Областния управител на област Пловдив – 05.05.2015 г. – Виж в PDF


Областен всекидневник „Старозагорски новини“ – Роми от Cтарозагорско се занимават професионално със земеделие – 24.02.2015 г. – Виж в PDF


Българска Национална Телевизия, БНТ Предаване „Бразди“ – 24.01.2015 г. – За състоянието на почвите у нас и по света в “Бразди”, 24.01.2015 г. – Виж в PDF

Българска Национална Телевизия, БНТ, из Предаване „Бразди“ – 24.01.2015 г. – Ромската интеграция в действие – лозари в с. Брестовица и Перущица 24.01.2015 г. – Виж в PDF

 • Част от предаването “Бразди” – Ромската интеграция в действие – лозари в с. Брестовица и Перущица 24.01.2015 г.:

Виж предаването от нашата страница


Българска Национална Телевизия, БНТ Предаване „Бразди“ – 03.01.2015 г. – Кога ще имаме силно селско стопанство – в „Бразди” – 03.01.2015 г. – Виж в PDF

Българска Национална Телевизия, БНТ Предаване „Бразди“ – 03.01.2015 г. – Избрано от „Бразди” 2014-та с поглед към 2015-та година. – 03.01.2015 г. – Виж в PDF

 • Част от предаването „Бразди“ – Избрано от „Бразди” 2014-та с поглед към 2015-та година:

Виж част от предаването на Българска Национална Телевизия „Бразди“ – Избрано от „Бразди” 2014-та с поглед към 2015-та година от нашата страница2014


THE EUROPEAN COMMUNITY DEVELOPMENT NETWORK (EUCDN) – http://eucdn.net/ – COMMUNITY DEVELOPMENT IN EUROPE TOWARDS A COMMON FRAMEWORK AND UNDERSTANDING – PLOVDIV, BULGARIA: IMPROVING ROMA LIVELIHOODS – стр. 57-62 – 24.09.2014 г. – Виж в PDF от нашата страница


26-та Международна Среща на Управителния комитет – Декада на ромското включване 2005-2015 – Председателство на Черна гора 19-20 June 2014 | Podgorica, Montenegro – 19-20.06.2014 – Виж в PDF

Доклад за напредъка в изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите на Република България – 2013 (2012-2020), страница 104, 106 – Виж в PDF от нашата страница


Декада на ромското включване 2005 – 2015 – http://www.romadecade.org/ – Икономически възможности за ромите – 17-18.06.2015 г. – Виж в PDF Виж Презентация на Георги Георгиев – Виж презентация на Георги Георгиев в PDF от нашата страница


Сдружение за извършване на обществено полезна дейност „Верният настойник“ – Стартира първата стопанска инициатива в Бургаска област от фонд „Земята – източник на доходи“ – 16.06.2014 г. – Виж в PDF


Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) – Иновационни практики в България – Обмен на иновации за развитие на местното самоуправление – 09.06.2014 г. – Виж в PDF


http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=726 – Портал за обществени консултации, управляван от администрацията на Министерския съвет – Административният мониторингов доклад за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приет с Решение № 211 на Министерския съвет от 17 април 2014 г. – 17.04.2014 г. – Виж в PDF


Българско Национално Радио – Радио ВИДИН – Предаване „Земята, която ни храни“ – * Ромско семейство от две години отглежда ягоди в гр. Брегово- разговор с Методи Дафинов – 09.04.2014 г. – Виж в PDF

 • Цялото предаване: (Автор: Йорданка Герасимова, Радио ВИДИН, www.radiovidin.com)

Слушай предаването от нашата страница:

Автор: Йорданка Герасимова, Радио ВИДИН, www.radiovidin.com


Списание „АгроКомпас“ – Схемата за подпомагане на малките стопанства – привилегия или предизвикателство – 04.2014 г. – Виж в PDF

Списание „АгроКомпас“ – Печатно издание – Схемата за подпомагане на малките стопанства – привилегия или предизвикателство – 04.2014 г. – Виж в PDF от нашата страница


Селскостопански електронен справочник на Издателство Виденов & син ЕООД – онлайн медия Nivabg.com – http://nivabg.com/ – Държавна подкрепа за фермерите обсъждат на изложението „Агра 2014“ в Пловдив – 04.03.2014 г. – Виж в PDF


БНР – Земята – източник на доходи или как да интегрираме ромите – 28.02.2014 г. – Виж в PDF


ТВВ – Телевизия Видин „Интегриране на ромски общности чрез..“ – 26.02.2014 г. – Виж в PDF


Електронен вестник „Сияние“ бр. 100 – http://novosianie.com/ – Държавна подкрепа за фермерите обсъждат на изложението „Агра 2014“ в Пловдив – 24.02.2014 г. – Виж в PDF


Онлайн медия http://www.blitz.bg/- Държавна подкрепа за фермерите обсъждат на изложението „Агра 2014“ в Пловдив – 24.02.2014 г. – Виж в PDF


Онлайн Вестник „Труд“ – http://www.trud.bg/ – Държавната подкрепа за фермерите е тема №1 на „Агра 2014“ – 24.02.2014 г. – Виж в PDF


Онлайн Вестник „24 часа“ – Държавната подкрепа за фермерите е тема №1 на „Агра 2014“ – 24.02.2014 г. – Виж в PDF


Farmer.bg Държавните помощи в земеделието са тема на семинар по време на „Агра 2014” – 24.02.2014 г. – Виж в PDF – Виж в PDF (2)


Онлайн медия 3Е-news.net –Международната селскостопанска изложба „Агра 2014“ стартира в Пловдив на 4 март – 24.02.2014 г. – Виж в PDF


Електронен вестник за регионална и национална икономика Агро Пловдив – Проф. Бъчварова открива деловата „АГРА“ с конференция за законодателството – 24.02.2014 г. – Виж в PDF


https://greentech.bg/ – Биоземеделието и семейните ферми в полза на екологията: Агра 2014 – 24.02.2014 г. – Виж в PDF


http://agrozona.bg/ – Държавната подкрепа за фермерите е водеща тема в съпътстващата програма на „Агра 2014“ – 24.02.2014 г. – Виж в PDF


Българска Национална Телевизия – БНТ – Предаване „Бразди“ – 01.02.2014 г. – Виж в PDF

 • Прегледайте цялото предаване „Бразди“ от 01.02.2014 г.


Вестник „Стандарт“ – Фондация дава земя на роми – от Ели Куманова – 20.01.2014 г. – Виж в PDF


Книга – A Small Key Opens Big Doors: 50 Years of Amazing Peace Corps Stories: Volume Three: The Heart of Eurasia – 02.01.2014 г. – Виж в PDF2013


Списание „ФИНАНСИ“ – www.financebg.com – Българин със специална награда от Еврокомисията: помага на роми да станат фермери – 10.12.2013 – Виж в PDF


Агро Новините – Българин със специална награда от Еврокомисията: помага на роми да станат фермери – 09.12.2013 – Виж в PDF


Награди за комуникация в областта на ОСП – Европейска комисия – http://ec.europa.eu/ – Innovative communication Winners 2013 – 09.12.2013 – Виж в PDF

Специална награда на журито за Фондация „Земята-източник на доходи“ – Европейска комисия – http://ec.europa.eu/ – Innovative communication Winners 2013 – 09.12.2013 – Виж в PDF от нашата страница


Телевизия ТВ САТ КОМ – Аграрна Книжарница 17.10.2013 – Виж в PDF

 • Аграрна Книжарница 17.10.2013

Прегледайте предаването от нашата страница


Телевизия NBT – предаване „90 минути“ – Интервю с Иван Пенов, председател на Фондация „Земята – източник на доходи“ – 16.10.2013 г.

 • 90 минути – Предаване по НБТВ 16.10.2013

Прегледайте предаването от нашата страница


Сдружение „Балкански институт за активна политика”, България – Наблюдение на политиките на образование и осигуряване на заетост на ромите в община Асеновград и региона – 10.2013 – Виж PDF от нашата страница


Електронен вестник за регионална и национална икономика Агро Пловдив – 284 работливи роми станаха земеделци и животновъди – 11.10.2013 – Виж в PDF от нашата страница


http://www.eufunds.bg/ – Перущица – чрез еврофондовете едно добро място за живеене – 13.09.2013 г. – Виж в PDF от нашата страница


Сю Лъман, член на Консултативния съвет на ТСА, на посещение в България през последната седмица на месец юли – http://socialachievement.org/ – 25.07.2013 г. – Виж в PDF


Граждански Доклад – Декада на ромското включване 2005-2015 – Председателство на Хърватия – http://osi.bg – – Граждански доклад за изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите и Плана за изпълнение на Десетилетие на ромското включване в БЪЛГАРИЯ през 2012 г. Изготвен от коалиция, съставена от следните организации: Институт Отворено Общество – София, Социална фондация „Инди-Рома97“, Фондация „Здравето на ромите“, „Ромска академия за култура и образование“, Фондация „Ромска солидарност“, Асоциация „Интегро“, Сдружение „Нов път“, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Сдружение „Свят без граници“ – 20.06.2013 г. – Виж PDF от нашата страница


http://www.bulgariasega.com/ – Важно за българите в чужбина АКО ИМАТЕ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В БЪЛГАРИЯ – ПРОДАВАЙТЕ! – 06.06.2013 г. – Виж в PDF


http://www.haskovo.net/ – Клубът по приложно колоездене е поканен на демонстрация в Пловдив – 23.04.2013 г. – Виж в PDF


Структурни фондове на ЕС – Единен информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg – ОИЦ – Пловдив представи добри практики на информационен семинар в Перущица – 05.04.2013 г. – Виж в PDF


Вестник Марица – www.marica.bg – Високата цена на земята обрича на глад хората от селските райони- 28.03.2013 – Виж в PDF


Приложение на в. Литература и Общество – Roma SOURCE – Добри практики в сферата на интеграцията на ромите – Оземляване на малоимотни и безимотни роми в селските райони (стр. 3) – 20.03.2013 г. – Виж в PDF


Телевизия ТВ САТ КОМ – Аграрна Книжарница 14.03.2013 г.

 • Аграрна Книжарница 14.03.2013 г.


Телевизия NBT – Новини от 06.03.2013, Интервю с Диана Копева и Иван Пенов. Кръгла маса – 06.03.2013 г.

 • Телевизия NBT – Новини от 06.03.2013, Интервю с Диана Копева и Иван Пенов 06.03.2013 г.


Roma SOURCE – Наръчник с добри практики в сферата на интеграцията на ромите – 02.2013 – Виж в PDF от нашата страница2012


Медиен мониторинг по Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” за „Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013”- 01.11.2012 г. – Виж в PDF от нашата страница


https://www.plovdiv24.bg/ – В Перущица разбират важността на връзката обучение-бизнес – 31.10.2012 – Виж в PDF от нашата страница


http://www.aspekti.info/ – Перущенци залагат на връзката между обучение и бизнес – 31.10.2012 – Виж в PDF от нашата страница


http://www.eufunds.bg/ – В ПЕРУЩИЦА РАЗБИРАТ ВАЖНОСТТА НА ВРЪЗКАТА ОБУЧЕНИЕ – БИЗНЕС – 30.10.2012 – Виж в PDF от нашата страница


Plovdiv Week – http://plovdivweek.com/ – Възраждат Перущица с европроекти – 13.09.2012 – Виж в PDF от нашата страница


СБОРНИК ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА-БИЛИНГВИ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА /ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0156 ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА РАВЕН СТАРТ/ – 09.2012 г. – Виж в PDF /p.12/


Доклад относно публичните политики за интеграция на ромите в България и основните проблеми на социално-икономическото включване на ромската общност. (на български и английски)- 08.2012 г. – Виж в PDF от нашата страница


Институт „Отворено общество“ – София – http://osi.bg/– Доклад – Преглед на добри практики с интервенции за ромско включване – 05.06.2012 г. – Виж в PDF от нашата страница


HASKOVO NET – http://www.haskovo.net/ – Пепеляшка изпепели недоверието – 27.04.2012 – Виж в PDF от нашата страница


Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет – http://www.nccedi.government.bg/ – ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2011 г. – 09.04.2012 Виж в PDF


Вестник Фермер – 19 – 25 март 2012 г, година XIV, брой 243(679)


Novinite.com – Sofia News Agency – Agro Program Helps Landless Roma Families in Bulgaria – 08.03.2012 – Виж в PDF от нашата страница

ROMA VIRTUAL NETWORK – On-Line Bulletin 12/03/2012 – Agro Program Helps Landless Roma Families in Bulgaria – 03/08/2012 – Виж в PDF от нашата страница


Финансират 80 ромски семейства да станат фермери – http://plovdiv.dir.bg/ – 08.03.2012 г. – Виж в PDF от нашата страница


80 poмcĸи ceмeйcтвa пoлyчaвaт eвтини зeми, зa дa cтaнaт фepмepи – money.bg – 08.03.2012 г. – Виж в PDF от нашата страница


Българска национална телевизия – БНТ Продукции – България 19:30 – новините на БНТ2, 7 март 2012 – 07.03.2012 г. – виж в PDF

 • Новините на БНТ2, 7 март 2012

Прегледайте предаването от нашата страница (материала за Фондацията от 17 м. и 20 сек.)

 • Част от Новините на БНТ2 в 19:30 на 7 март 2012 г. включващо представяне на дейността на фондацията при участие на международното селскостопанско изложение Агра 2012


БНТ2 Пловдив – Оземляват безимотни семейства – Росица Колева – 07.03.2012 – Виж в PDF2011


Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – http://amalipe.com/ – Международна среща стартира проект за заетост сред ромите в селските райони – 03.12.2011 – Виж в PDF


Информационната Агенция, „ Кубер Прес” – На “Кръгла маса” в Кюстендил представиха ЕС-рамковата стратегия за интеграция на ромите и проекти на национални програми – 12.11.2011 г. – Виж в PDF


Институт „Отворено общество“ – http://www.osi.bg/ – РАВНОПРАВНО ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ – ДОБРИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ – 2011 г. – Виж в PDF


Платформа за създаване на проекти – http://pgf.osi.bg/pgf.php – Kонференцията във Враца търси „Успешни практики в сoциални услуги и заетост в ромска общност – 27.09.2011 г. – Виж в PDF


Да помогнем на ромите в България: Препоръки на Управителния съвет на Фондация Америка за България, Ron Haskins, Senior Fellow, Brookings Institution, Senior Consultant, Annie E. Casey Foundation – 19.08.2011 г. – Виж в PDF


Онлайн медия ОМДА – http://www.omda.bg/ – Столипиново – ситуация, проблеми, решения (2008) – 27.09.2011 г. – Виж в PDF


Класна стая стана залата за танци – http://www.dimitrovgrad.bgvesti.net – 08/01/2011 – Виж в PDF


Център Амалипе – Информационен бюлетин – http://www.amalipe.com/ – СЕМИНАР НА ТЕМА: „ЛИДЕРСТВО В ОБЩНОСТТА“, ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА „ЗЕМЯТА ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – май 2011 г. > – Виж в PDF


Конкурс АГОРА – http://konkurs-agora.com/ – „Регионален детски фестивал на танцовото изкуство”, НЧ „Просвета – 1862”, гр. Перущица, общ. Перущица – 2011 – Виж в PDF


Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива – Кандидатури за Конкурс АГОРА 2011 – „Регионален детски фестивал на танцовото изкуство“, НЧ „Просвета – 1862″, гр. Перущица, общ. Перущица – 2011 г.


Телевизия NBT – предаване „Новини“ – Участие на „Фондация „Земята – източник на доходи“ в международно селскостопанско изложение Агра 2011 (за Фондацията отидете на 06 мин и 08 сек) – 11.03.2011 г.

 • Новини в 17:15 по НБТВ – 11.03.2011 (за Фондацията отидете на 06 мин и 08 сек)

 • Новини в 17:15 по НБТВ – 11.03.2011 (само частта за Фондацията)
 • Прегледайте частта за кръглата маса от нашата страница  2010


  Социална платформа – Клуб 50+ – http://club50plus.bg/ – Лин и Майк – двама американци сеят идеи сред ромите – 21.12.2010 г. – Виж в PDF


  е-всекидневник – www.plovdiv-online.com – Розалин Петков откри форум за земеделието – 25.02.2010 г. – Виж в PDF  2009


  http://www.kka.hu/ – Gazdasági kezdeményezések támogatása roma közösségekben és a vállalkozóvá válás támogatásának modellje (на унгарски)- 2009 г. – Виж в PDF


  Портал за гражданско консултиране на публичните политики по въпросите на малцинствата и уязвимите групи в България – Извадка от ГРАЖДАНСКИЯ ДОКЛАД за изпълнението на мерките на правителството в областта на защита правата на човека и интеграцията на малцинства и уязвими групи, произтичащи от политическите критерии за членство в ЕС за периода януари 2008 г. – ноември 2009 г. – от страница 48 – 12.2009 г. – Виж в PDF


  Вестник Марица – Фондция направи фермери 71 ромски семейства – 15.12.2009 г.


  Вестник Марица – www.marica.bg – За 10 години: Фондация направи фермери 71 ромски семейства – Marica.bg – 19.12.2009 г. – Виж в PDF


  Асоциация на общини от южен централен район “Хебър” – http://www.hebar-bg.org/
  40 ГОДИНИ ПЕРУЩИЦА – ГРАД 10 ГОДИНИ ПЕРУЩИЦА – ОБЩИНА 133 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКАТА ЕПОПЕЯ 10.2009 г.
  – Виж в PDF


  Народно читалище „Св.св.Кирил и Методий – 1894 г. – гр. ПЪРВОМАЙ – в Blog.bg – Детски празник по случай международния ден на детето – 1 юни – 15.06.2009 г. – Виж в PDF


  24 май – Празникът на българската писменост и култура (Blog.bg) – 24.05.2009 г. – Виж в PDF


  Ученическа инициатива – проект „ГЪЛЪБОВЪДСТВО“ /http://www.galabite.com//- 16.01.2009 г. – Виж в PDF  2008


  http://www.kka.hu/ – Közösség konferencia 2008 (на унгарски)- 2008 г. – Виж в PDF  Месечен вестник на ПГСС “В. Левски” гр. Първомай за ученици, учителии родители – Ученически стандарт брой 7 от 29 октомври 2008 – 29.09.2008 г.
  – Виж в PDF  2007


  Report „Jobs for Roma” Evaluation (Mariana Milosheva-Krushe and Stefan Stoyanov) – Evaluation Resource Centre (http://erc.undp.org) – 12.2007 г. (на английски) – Виж в PDF  2006


  Pauza Magazine Winter & Spring 2006 – sponsored by Peace Corps Macedonia. – 2006 година – Виж в pdf Pauza Magazine Winter & Spring 2006


  1 млн.лв. от бюджета за неправителствени организации / http://econ.bg/ – 13.07.2006 година – Виж в PDF  Близо един милион лева са отпуснати за общественозначими проекти / http://insmarket.bg/ – 13.07.2006 година
  – Виж в PDF


  Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) «Разработване на методология за оценка и текущ мониторинг на изпълнението на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и Плана за действие към нея 2003-2004 г., както и разработване на План за действие до 2007 г.» / ДОКЛАД за «Дефиниране на индикатори за текущ мониторинг за оценка на изпълнението на РП плановете за действие» 23 януари 2006 г. – виж страница 24. – Виж в PDF