Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
Technologies for growing crops in the series “Land Source of Income”

Technologies for growing crops in the series “Land Source of Income”


Кликнете върху обложката, за да видите съдържанието на брошурата.

 

14 Технологии за отглеждане на ранни зеленчукови култури 10 Технологии за отглеждане на билки 12 Технологии за отглеждане на нетрадиционни зеленчукови култури 14 Технологии за отглеждане на средно ранни зеленчукови култури Растителна защита на семкови и костилкови овощни култури
11 Технологии за отглеждане на късни зеленчукови култури Съвременни технологии в разсадопроизводството и напояването Растителна защита на зеленчукови култури от болести, неприятели и плевели 10 Технологии за отглеждане на семкови и костилкови овощни култури 11 Технологии за отглеждане на оранжерийни зеленчукови култури
12 Технологии за отглеждане на зърнени житни и форажни култури 14 Технологии за отглеждане на подправни култури Създаване и отглеждане на млади лозови насаждения Растителна защита на млади лозови насаждения Технология за отглеждане на плододаващи лозя