Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
Theses developed with the help of the Foundation

Theses developed with the help of the Foundation


Подходът логическа рамка при разработване на проекти за работа с изолирани общности (Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи) /2014/

Проблеми на подхода “Лидер” /на примера на групи от Пловдивска област/ /2009/

Семейните ферми в условията на прехода (на база изследване на селскостопански производители в село Кочево) /2006/

Ролята на социалния капитал за опазване на околната среда /2006/

Проблеми в собствеността и използването на земята в село Христо Милево /2005/

Проблеми на фамилните земеделски стопанства в България (на примера на семейна ферма в село Кочово) /2004/