Език:

America for Bulgaria Foundation
Специализирани публикации

Специализирани публикации


Development Plan. Income Generation Initiatives Support Programmes (на Английски) – 12.2006 г.

Технологии за отглеждане на култури от поредицата „Земята – източник на доходи“

Ромите в училище. Актуални проблеми и възможни решения – 2009

INSTITUTIONAL PROBLEMS SMALL FARMERS FACE WHEN APPLYING FOR ASSISTANCE UNDER THE RURAL DEVELOPMENT PROGRAM (2007 – 2013)