Език:

America for Bulgaria Foundation
Видео материали

Видео материали


 • Заедно на чаша кафе – 2019 г.


 • Проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – Визия, 2018 – 01.2018 г.


 • Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи, Бенефициенти в Пловдивска област, 2017 – 11.2017 г.


 • Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи – Сдружение „ЛАРГО“ – гр. Кюстендил – 11.2017 г.


 • Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи – Фондация „Болни от астма“ – гр. Ямбол – 11.2017 г.


 • Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи – Фондация „Бъдеще“ – гр. Ракитово – 11.2017 г.


 • Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи – Сдружение „Свят без граници“ – гр. Стара Загора – 11.2017 г.


 • Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи – Сдружение „Нов път“ – с. Хайредин – 11.2017 г.


 • Дебат ОСП Пловдив: Крум Христов, Фондация „Земята – източник на доходи“ 20.05.2017 г.


 • Документален филм – Обучителен семинар „Първи стъпки в предприемачеството и земеделието“ 27.03.2016 г.


 • Кръгла маса, АГРА 2016, Възможности за развитие на дребните земеделски стопанства в България през новия планов период 2014 – 2020, 26.02.2016 г.


 • Документален филм „Ромите и Земеделието“


 • Документален филм „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“


 • Документален филм „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ (кратък вариант)


 • Нова Българска Телевизия – Новини – Кръгла маса „Подкрепа на дребното фермерство у нас“ – 11.03.2011 г.


 • Документален филм „‘Романи Лумия’ – Светът на Ромите“