Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017 (Пълен вариант)Видео материали

Видео материали


  • Дебат ОСП Пловдив: Крум Христов, Фондация „Земята – източник на доходи“ 20.05.2017 г.


  • Документален филм – Обучителен семинар „Първи стъпки в предприемачеството и земеделието“ 27.03.2016 г.


  • Документален филм „Ромите и Земеделието“


  • Документален филм „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“


  • Документален филм „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ (кратък вариант)


  • Нова Българска Телевизия – Новини – Кръгла маса „Подкрепа на дребното фермерство у нас“ – 11.03.2011 г.


  • Документален филм „‘Романи Лумия’ – Светът на Ромите“