Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018„Земя и доходи“ ЕООД

„Земя и доходи“ ЕООД


„Земя и доходи“ ЕООД е създадено през 2003 г. Дружеството предоставя достъп до материални активи на участниците в програмата. Подкрепата, която предлага на семействата, участващи в програмата, са за: (1) придобиване на земя, (2) дълготрайни материални активи (малки трактори, стопански инвентар, трайни насаждения и др.) и (3) краткотрайни материални активи (торове препарати и др.).

Всички схеми имат три основни компонента: (1) собствено участие; (2) оскъпяване; (3) гаранция за отпуснатите средства. С изискването за собствено участие се цели да се селектират сериозните кандидати, които са склонни да вложат и собствени средства в начинанието. С начисляване на оскъпяване се цели запазването на предоставяните средства от инфлационните процеси и покриване на възможно по-голяма част от оперативните разходи. За гаранция на отпуснатите средства се използва земя, закупена по програмата, или собствени средства на участника. С изискването за гаранция се цели запазването на средствата дори и когато участниците не могат да посрещнат плащанията.