Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017 (Пълен вариант)„Земя и доходи“ ЕООД

„Земя и доходи“ ЕООД


„Земя и доходи“ ЕООД е създадено през 2003 г. Дружеството предоставя достъп до материални активи на участниците в програмата. Финансовите схеми, които ЕООД предлага на лицата и семействата, участващи в програмата, са за: (1) покупка на земя, (2) дълготрайни материални активи (малки трактори, стопански инвентар, трайни насаждения и др.) и (3) краткотрайни материални активи (торове препарати и др.).

Всички схеми имат три основни компонента: (1) собствено участие; (2) оскъпяване; (3) гаранция за отпуснатите средства. С изискването за собствено участие се цели да се селектират сериозните кандидати за участие в програмата, които са склонни да вложат и собствени средства в начинанието. С начисляване на оскъпяване се цели запазването на фонда от инфлационните процеси и покриване на възможно по-голяма част от разходите по опериране на схемите. За гаранция на отпуснатите средства се използва земя, закупена по програмата, или собствени средства на участника. С изискването за гаранция се цели запазването на средствата дори и когато участниците не могат да посрещнат плащанията.

Финансови Схеми
Закупуване на Земя Закупуване на ДМА Закупуване на КМА
Собствено Участие 20% 30% 50%
Оскъпяване 6% 7% 7%
Срок на Възстановяване До 5 години До 3 години До 1 година
Гаранция земя земя земя