Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Населени места

Населени места от област Пловдив, в които Фондация „Земята – източник на доходи“ работиOбщина Раковски

Населено място година на започване на работа в населеното място
с. Момино село 2000
с. Чалъкови 2000
с. Стряма 2003
гр. Раковски 2013

Община Брезово

Населено място година на започване на работа в населеното място
с. Чоба 2001
с. Пъдарско 2004

Община Първомай

Населено място година на започване на работа в населеното място
гр. Първомай 2001
с. Караджалово
2014

Община Перущица

Населено място година на започване на работа в населеното място
гр. Перущица 2001

Община Садово

Населено място година на започване на работа в населеното място
с. Чешнигирово
2004

Община Родопи

Населено място година на започване на работа в населеното място
с. Брестовица
2005
с. Цалапица
2007
с. Устина
2013

Община Куклен

Населено място година на започване на работа в населеното място
с. Куклен
2013

Община Карлово

Населено място година на започване на работа в населеното място
гр. Карлово
2015

Община Кричим

Населено място година на започване на работа в населеното място
гр. Кричим
2016


Дупница – 2007 г.