Език:



Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018



Дарения

Дарения


Получено дарение от Katholische Jugend Obersdorf 11.11.2013 г. в размер на 1365,00 лева.
Katholische Jugend ObersdorfFacebook

Изразходвани средства от дарение от Katholische Jugend Obersdorf получено на 11.11.2013г. – 1365 лева
Дата Бенефициент Цел на дарението Сума в лв.
25.02.2014 г. Гина Атанасова Александрова, студент Медицина Закупена карта за градски транспорт в Пловдив за периода м. Март – м. Май 2014
48,00
09.10.2014 г. Гина Атанасова Александрова, студент Медицина Закупена карта за градски транспорт в Пловдив за периода м. Октомври – м. Декември 2014 48,00
09.03.2015 г. Гина Атанасова Александрова, студент Медицина Закупена карта за транспорт гр. Перущица – гр. Пловдив за периода м. Март – м. Юни 224,00
09.03.2015 г. Николай Атанасов Александров, студент Социална антропология Закупена карта за транспорт гр. Перущица – гр. Пловдив за периода м. Март – м. Юни 224,00
18.03.2016 г. Дом за деца лишени от родителска грижа
“КНЯГИНЯ МАРИЯ-ЛУИЗА”
Закупена мрежа за ограда на зеленчукова градина 555,00 Проектно предложение
18.03.2016 г. Дом за деца лишени от родителска грижа
“КНЯГИНЯ МАРИЯ-ЛУИЗА”
Закупени тръби за ограда на зеленчукова градина 222,53 Приемно-предавателен протокол
23.03.2016 г. Дом за деца лишени от родителска грижа
“КНЯГИНЯ МАРИЯ-ЛУИЗА”
Закупени материали за врата на ограда на зеленчукова градина 43,00 Свидетелство за дарение
Общo изразходвани 1364,53
Остатък от дарението 0,47

Получено дарение от „Неохим“ АД на 17 и 24.03.2017 г. на 20 (двадесет) тона амониев нитрат „Neofert” в размер на 11467.56 лева (единадесет хиляди четиристотин шестдесет и седем лева и петдесет и шест стотинки)

Отчет за изпълнение на дарението
Дата Бенефициент Цел на дарението Количество кг.
17.03.2017 г. Земеделски производители от с. Чалъкови, гр. Пловдив, с. Караджалово, с. Стряма, с. Пъдарско, гр. Карлово /55 ЗП/ Подпомагане на пролетно – лятното торене за 2017 г. на земеделските производители 10 000 ППП
24.03.2017 г. Земеделски производители от гр. Перущица, с. Брестовица, гр. Кричим, с. Устина /77 ЗП/ Подпомагане на пролетно – лятното торене за 2017 г. на земеделски производители 10 000 Документи за дарението
Общo изразходвани 20 000 кг. 11467.56 лв.
Остатък от дарението 0,00