Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017 (Пълен вариант)Дарения

Дарения


Получено дарение от Katholische Jugend Obersdorf на 11.11.2013 г. в размер на 1365,00 лева

Изразходвани средства от дарение от Katholische Jugend Obersdorf получено на 11.11.2013г. – 1365 лева
Дата Бенефициент Цел на дарението Сума в лв.
25.02.2014 г. Гина Атанасова Александрова, студент Медицина Закупена карта за градски транспорт в Пловдив за периода м. Март – м. Май 2014
48,00
09.10.2014 г. Гина Атанасова Александрова, студент Медицина Закупена карта за градски транспорт в Пловдив за периода м. Октомври – м. Декември 2014 48,00
09.03.2015 г. Гина Атанасова Александрова, студент Медицина Закупена карта за транспорт гр. Перущица – гр. Пловдив за периода м. Март – м. Юни 224,00
09.03.2015 г. Николай Атанасов Александров, студент Социална антропология Закупена карта за транспорт гр. Перущица – гр. Пловдив за периода м. Март – м. Юни 224,00
18.03.2015 г. Дом за деца лишени от родителска грижа
“КНЯГИНЯ МАРИЯ-ЛУИЗА”
Закупена мрежа за ограда на зеленчукова градина 555,00 Проектно предложение
18.03.2015 г. Дом за деца лишени от родителска грижа
“КНЯГИНЯ МАРИЯ-ЛУИЗА”
Закупени тръби за ограда на зеленчукова градина 222,53 Приемно-предавателен протокол
23.03.2016 г. Дом за деца лишени от родителска грижа
“КНЯГИНЯ МАРИЯ-ЛУИЗА”
Закупени материали за врата на ограда на зеленчукова градина 43,00 Свидетелство за дарение
Общo изразходвани 1364,53
Остатък от дарението 0,47