Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
Conference

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ


Катедра „Икономика” при Аграрен университет – Пловдив 

Катедра „Индустриален мениджмънт“, при ТУ-София, филиал Пловдив 
и 
Фондация „Земята – източник на доходи” 

най-учтиво Ви канят да участвате в научна конференция на тема: 

РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Земеделие
 • Семеен бизнес
 • Селски райони
 • Устойчиво развитие

Работните езици на конференцията са български и английски.

Такса за участие: 50 лв.

Таксата включва:

 • пакет материали за конференцията;
 • публикуване на докладите.

Краен срок за плащане на таксата за участие: 20.03.2020 г.

Краен срок за подаване на заявка за доклад:

  • 10 март 2020 г.

Краен срок за потвърждение на заявката:

  • 16 март 2020 г.

Краен срок за подаване на докладите:

  • 30 април 2020 г.

Докладите и презентациите изпращайте на някой от следните адреси:

krumhristov@abv.bg

rosicab_uzunova@abv.bg

mariyana.shishkova@gmail.com

 

За повече информация, вижте тук.