Език:

America for Bulgaria Foundation
ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

На 30.11.2017 в София се проведе конференция на тема „Наука и иновации в подкрепа на земеделието“. Тя бе организирана от „Икономедиа“, като част от проект за популяризиране на Общата селскостопанска политика на ЕС, съфинансиран от ЕК, а съорганизатори бяха „Капитал“ и ICT Media.
Владислав Цветанов, държавен експерт в Министерството на земеделието храните и горите, представи възможностите за партньорството в областта на селското стопанство между научните среди, фирмите, консултантските организации и земеделските стопани, които предоставя Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Според анализа на МЗХГ, за земеделските производители и особено за малките стопанства инвестициите в иновация са много рискови, но същевременно жизнено необходими, поради което е необходима сериозна подкрепа.
Председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова съобщи, че институтът кандидатства за финансиране на проект за изграждане на първия в България дигитален иновационен хъб в сферата на селското стопанство.
Петя Куманова от Националната служба за съвети в земеделието представи два иновационни международни проекта по европейската програма „Хоризонт 2020“. Първият проект PLAID цели да предостави достъп на земеделските производители до иновации и обмяна на опит чрез демонстрации. Проектът NEFERTITI, който също предвижда обмяна на опит и знания чрез демонстрации, включва 32 участника в международния консорциум и ще стартира през 2018 г.

По време на конференцията се състоя и награждаването на победителите в конкурса „Иновативен фермер на годината“.
Бяха демонстрирани няколко иновативни проекта, включително за градска аквапоник ферма на покрива на Тракийския университет в Стара Загора, както и проект за биомониторинг на пчелни семейства чрез информационни технологии.

Предложенията бяха оценявани от четиричленно жури в състав: Любомир Василев, мениджър проекти в „Икономедиа“, Владимир Владков, издател на Computerworld Bulgaria, Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации и Николай Вълканов, управител на фондация „Интелиагро“.
Пет проекта бяха отличени в организираното от „Икономедиа“ състезание, като журито посочи двама победители в това първо издание на конкурса.
За своята социална иновация, за устойчивостта на прилагания модел, както и за успешната му мултипликация в редица области на страната фондация „Земята – източник на доходи“ получи първа награда. Любомир Василев, мениджър проекти в „Икономедиа“ връчи символично чанта за пътуване до глобалния форум за иновации в земеделието GFIA Europe в Холандия на председателя на управителния съвет на фондацията проф. д-р Иван Пенов.
С равен брой точки, на първо място, в конкурса бе класирана и компанията „Машиностроене – ДС“, основана от земеделския производител Димитър Славов Той е изобретил и произвежда машината „МПЛ-Магдалена“, която се ползва за прибиране на реколтата от лавандула, като по този начин е намерил решение за един от хроничните проблеми на производителите на етерични култури – липсата на работна ръка. В момента компанията му вече има поръчки до 2019 г.

На трето място в иновативния конкурс бяха класирани три проекта:
Представителите на „Хранкооп – София“, Ралица Касимова и Николай Генов, бяха отличени за устойчивото развитие на модела на фермерските пазари в България, които осигуряват директна връзка между малките стопанства и потребителите. Наградата връчи г-н Любомир Василев, мениджър проекти в „Икономедиа“.
Инж. Огнян Чиков получи отличие за създадената от него интелигентна вертикална домашна ферма. Вертикалната ферма, снабдена със сензори, датчици и други технологии, осигурява производството на зеленчуци и билки, необходими за изхранване на домакинството, като може да бъде поставяна в стая от жилището, балкон или на друго подходящо място в дома.
Третият отличен иновативен проект беше този на Милен Марков, основател на платформата Аgroregal, която предоставя информация на пътуващите българи за най-близките малки земеделски производители и тяхната продукция и наличности. По време на награждаването Марков съобщи, че платформата вече има пробив в Индия и Южна Корея, а освен това е регионален финалист в Европейското състезание за проекти, базирани на сателитна навигация.

По време на конференцията силно впечатление направи разбирането на всички участници за ролята на семейните стопанства и дребния бизнес за икономическото и социалното развитие на селските райони на страната, както и за необходимостта от подкрепа за осъществяването на иновации при по-дребните стопанства.

Още снимки от събитието

Допълнителна информация за събитието от официалната му страница: http://events.ictmedia.bg/ event/57

Архив Новини