Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
(Bulgarian) Стартира програмата „Равен шанс – достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2021-2022 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Посещение в гр. Първомай и с. Караджалово (04 юни 2015)

проучване на предложение за закупуване на земя в с. Караджалово - 04.06.2015 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Annual Meeting of the Participants in the Land Source of Income Programme 2012, November 30 – December 1, 2012

Annual Meeting of the Participants in the Land Source of Income Programme, November 30, 2012

The Annual meeting ot the Land Source of Income Programme took place on November 30 and December 1 2012.

The first day of the meeting was devoted to discussing the results of the activities in the course of the year: application forms filed for financing through the programme, approved and financed […]

(Bulgarian) Заключителна пресконференция по проекта “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” (26 ноември 2009)

Заключителна пресконференция по проекта “Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение за ромски семейства, занимаващи се със селскостопанска дейност” - 26.11.2009 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Футболен турнир между отборите на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Първомай и ОУ “Петър Бонев” гр. Перущица (08 октомври 2009)

Футболен турнир между отборите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Първомай и ОУ „Петър Бонев“ гр. Перущица - 08.10.2009 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Среща беседа на лектори от Аграрния университет – гр. Пловдив с ръководителите на осъществените ученически инициативи в областта на цветарството, разсадо-производството и механизацията (30 септември 2009)

Беседа на лектори от Аграрния университет в гр. Пловдив с ръководителите на осъществените ученически инициативи в областта на цветарството, разсадо-производството и механизацията - 30.09.2009 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Организиране на волейболна среща в професионалната гимназия по селско стопанство в гр. Първомай (28 септември 2009)

Волейболна среща в професионалната гимназия по селско стопанство в гр. Първомай - 28.09.2009 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Връчване на сертификати на земеделски стопани от гр. Първомай и гр. Перущица, преминали цикъл от специализирани обучения (08-09 юли 2009)

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Провеждане на беседи с ромски семейства във връзка с ранното отпадане на момичетата от училище (05 юни 2009)

Bеседи във връзка с ранното отпадане на момичетата от училище - 05.06.2009 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Организиране на волейболна среща в професионалната гимназия по селско стопанство в гр. Първомай (28 май 2009)

Волейболна среща в ПГСС "Васил Левски" в гр. Първомай - 28.05.2009 г.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Archives