Language:CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

Field Plan and Budget

Field Plan and Budget


  • Potatoes (Bulgarian)

 

Пояснение: Технологичната карта се използва в региона на пловдивско. Конкретно в картата е зададен късен период на изваждане на картофите с цел получаване на по-висок добив. По желани може да се заложи по-ранен период на изваждане, но трябва да се коригира и добива.


  • Green garlic (Bulgarian)

 

Пояснение: Настоящата карта е създадена върху технология, която се прилага в с. Чалъкови, обл. Пловдив.


  • Peanuts (Bulgarian)

 


  • Creating a vineyard (Bulgarian)

 


  • Vineyard (Bulgarian)

   • Young Cherry Garden (Bulgarian)  • Cherry Garden


  • Pepper in greenhouses (BG)http://mysmartfarm.com/