Language:

America for Bulgaria Foundation


CAP Communication Awards – 2013

CAP Communication Awards – 2013

Innovative communication Winners 2013


ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“

ФОНДАЦИЯ „ЗЕМЯТА – ИЗТОЧНИК НА ДОХОДИ“ – ПЛОВДИВ С ОТЛИЧИЕ НА КОНКУРСА „ИНОВАТИВЕН ФЕРМЕР НА ГОДИНАТА“
Conference 2022

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

РОЛЯТА НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • Земеделие
  • Семеен бизнес
  • Селски райони
  • Устойчиво развитие

Работните езици на конференцията са български и английски.

Такса за участие: 50 лв.

Таксата включва:

  • пакет материали за конференцията;
  • публикуване на докладите.

Краен срок за плащане на таксата за участие: 15.04.2022 г.

Краен срок за подаване на заявка за доклад:

    • 31 март 2022 г.

Краен срок за подаване на докладите:

    • 20 май 2022 г.

Докладите и презентациите изпращайте на някой от следните адреси:

agro@landsourceofincome.org

rosicab_uzunova@abv.bg