Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017 (Пълен вариант)Споделяне на опит на партньорите по проекта (21 – 22 Април 2017)

Споделяне на опит на партньорите по проекта – 21-22.04.2017 г.

На 21 и 22 Април 2017 г. се проведе среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – фаза 3. На срещата присъстваха представители на партньорските организации: Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил, Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора, Фондация „Болни от астма“ – гр. Ямбол, Фондация „Бъдеще“ […]

Среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – фаза 3 (21 Април 2017)

Среща на мониторинговия комитет – 21.04.2017 г.

На 21 Април 2017 г. се проведе среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – фаза 3. На срещата присъстваха представител на донорската организация Тръст за социална алтернатива, както и представители на партньорските организации: Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил, Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора, […]

Мониторинг на партньорската организация СНЦ “Свят без граници” – гр. Стара Загора (04-05 януари 2017)

Мониторинг на партньорската организация СНЦ “Свят без граници” – гр. Стара Загора – 04-05 януари 2017 г.

На 04 и 05 януари 2017 г. представители на Фондация „Земята – източник на доходи“ (Иван Пенов, Веселин Трендафилов, Марияна Шишкова и Стефан Христов), посетиха партньорската организация СНЦ “Свят без граници” – гр. Стара Загора. Целта на посещението беше да се извърши планиран мониторинг на дейността на партньорската организация по Проект „Интегриране на […]

Годишна среща 2016 (17 – 18 декември 2016)

Годишна среща на участниците в програмата „Земята – източник на доходи” 17-18.12.2016 г.

На 17 и 18 декември 2016 г., в хотел „Интелкооп“ – гр. Пловдив се проведе традиционната годишна среща на участниците в програма „Земята – източник на доходи”. На срещата присъстваха участници по програмата, представител от ТСА, както и партньорите по проекта – Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил, Сдружение “Свят без граници” – гр. […]

Среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – фаза 3 (17 декември 2016)

Среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности с икономически инициативи“ – фаза 3 – 17.12.2016 г.

На 17 декември 2016 г. се проведе среща на мониторинговия комитет по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ – фаза 3. На срещата присъстваха представители на партньорските организации: Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил, Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора, Фондация „Болни от астма“ – гр. Ямбол, Фондация „Бъдеще“ – […]

Проучване на нови предложения от партньорската организация СНЦ “Свят без граници” – гр. Стара Загора (08 ноември 2016)

Проучване на нови предложения за инициативи – 08.11.2016 г.

На 08 ноември 2016 г. експертите по проекта Веселин Трендафилов и Стефан Христов заедно с Ганчо Илиев, председател на партньорската организация посетиха на място ново предложение за инициатива по програмата.

Целта на посещението беше да се оцени възможността за осъществяване на идеята.

Кандидатът желае да бъде подпомогнат със закупуване […]

Мониторинг на осъществени инициативи и проучване на нови предложения от партньорската организация СНЦ “Свят без граници” – гр. Стара Загора (07 октомври 2016)

Работа с партньорската организация СНЦ “Свят без граници” – гр. Стара Загора – 07.10.2016 г.

На 07 октомври 2016 г. експертите по проекта Веселин Трендафилов и Стефан Христов заедно с Ганчо Илиев, председател на партньорската организация посетиха участници по програмата.

Целта на посещението беше да се извърши мониторинг на финансирани инициативи и документацията по тях.

Беше разговаряно с бенефициент, подпомогнат със […]

Мониторинг на осъществени инициативи и проучване на нови предложения в област Стара Загора (28 юли 2016)

Мониторинг на инициативи осъществени от Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора. – 28.07.2016 г.

На 28 юли 2016 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Веселин Трендафилов, Марияна Шишкова и Стефан Христов посетиха партньорската организация Сдружение “Свят без граници” – гр. Стара Загора.

Целта на посещението беше да се извърши мониторинг на финансирани инициативи от партньорската организация и да се проучат нови предложения […]

Работна среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи-фаза 3″ (30 юни – 01 юли 2016)

Работна среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи-фаза3“ - 30.06 – 01.07.2016 г.

На 30.06 и 01.07.2016 г. в Хотел „Интелкооп“, гр. Пловдив беше проведена работна среща на партньорите по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи-фаза3“. Работната среща беше за споделяне на опит на партньорите по проекта. Основните теми които бяха акцентирани бяха:

Споделяне на опит по реализация на икономически инициативи и изпълнение на […]

Мониторинг и проучване на предложения за инициативи от партньорската организация „Свят без граници“ – гр. Стара Загора (14 май 2016)

Проучване на предложение за инициатива - 14.05.2016 г.

На 14 май 2016 г. експертите по проекта Веселин Трендафилов и Стефан Христов посетиха партньорската организация Фондация “Свят без граници“ – гр. Стара Загора. Целта на посещението беше да се проучат нови предложения за инициативи и да се извърши мониторинг на финансирани инициативи.

Бяха проучени инициативи за закупуване на:

8 дка […]

Архив Новини