Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Излезе от печат брошурата “Биологичното земеделие – добра перспектива за дребния фермер” (август 2009)

“Биологичното земеделие – добра перспектива за дребния фермер”

Излезе от печат брошурата “Биологичното земеделие – добра перспектива за дребния фермер” от специализираната проредица “Земята–източник на доходи” в тираж от 1500 бр.

Брошурата е предназначена за дребни земеделски стопани, които се интересуват от прилагане на биологично земеделие в своите стопанства.

Съдържа полезна информация и съвети как може да […]

Публикуване на брошура с практически казуси, обобщаващи опита от работата с ученици от различни етнически общности (август 2009)

“Ромите в училище. Актуални проблеми и възможни решения”

Излезе от печат сборникът “Ромите в училище. Актуални проблеми и възможни решения” в тираж от 500 бр.

Той е предназначен за специалисти, обучаващи ромски деца в системата на средното професионално образование.

В него авторите насочват вниманието на учителите към някои проблеми при обучението на ученици от ромски произход и […]

Участие в селскостопанско изложение АГРА 2007 на Международен панаир – Пловдив (20-24 февруари 2007)

Участие в селскостопанско изложение АГРА 2007 на Международен панаир – Пловдив - 20-24.11.2007 г.

От 20-ти до 24-ти февруари 2007 г. фондация „Земята – източник на доходи” взе участие в изложението за селско стопанство – АГРА 2007 на Международен панаир – Пловдив. На изложението Фондацията представи основните си дейности. На щанда си организацията представи издадените книжки от поредицата „Земята – източник на доходи“, предназначени за дребни земеделски […]

Архив Новини