Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Работна среща с партньорската организация Сдружение „Нов Път“ – с. Хайредин по проект „Укрепване капацитета на регионалните партньори за устойчива подкрепа“ (15 септември 2018)

На 15 септември 2018 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Иван Пенов, Георги Георгиев, Веселин Трендафилов и Крум Христов посетиха партньорската организация Сдружение „Нов Път“ – с. Хайредин.

Целта на посещението беше оценка капацитета на Сдружение „Нов Път“ чрез разработената от Фондация „Земята – източник на доходи“ Методика за оценка капацитета на организация (ОКО).

По време на срещата активно бяха дискутирани структурата, визията, стратегията, ценностите и операционната дейност на Сдружение „Нов Път“ с оглед оценка на настоящото състояние на партньорската организация, прилагаща Интегрирания модел за ефективна предприемаческа подкрепа. На база на получените резултати ще се предприемат действия за допълване на откритите дефицити и ще се разработи индивидуална Стратегия за развитие с План за действие за организацията.

Архив Новини