Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Посещение на партньорската организация Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил по проект „Укрепване капацитета на регионалните партньори за устойчива подкрепа“ (09 юни 2018)

На 09 юни 2018 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Веселин Трендафилов и Стефан Христов, посетиха партньорската организация Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил.

Целите на посещението бяха, от една страна да се осъществи мониторинг на дейността на партньорската организация по приключилия Проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“, а от друга, да се установят и утвърдят насоките за работа по новия проект „Укрепване капацитета на регионалните партньори за устойчива подкрепа“ (Март 2018 – Август 2019).

По отношение на приключилия проект беше осъществен преглед на документацията по инициативи и бяха посетени някои от тях на място. Инициативите се развиват много добре. При осъществена инициатива за финансиране на оборудване за видео студио, участникът дотолкова е развил дейността си, че е съумял сам да си закупи дрон, с който да предоставя още по-мащабни и разнообразни услуги. При инициатива за закупуване на дограма за малък комплекс от 5 търговски обекта в квартал „Изток“ на гр. Кюстендил, участникът вече е на прага да пусне два от обектите – магазин за бързооборотни стоки и гише за електронно заплащане на услуги от населението.

Втората основна цел на посещението бе да се обсъди бъдещата работа по новия проект, да се идентифицират индивидуалните и общи пропуски по отношение на капацитета на партньорската организация за успешно прилагане на модела. Партньорите от Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил продължават да работят за осъществяване на нови инициативи и вече са финансирали две в рамките на новия проект – закупуване на принтер за фото/видео услуги и закупуване на оборудване и обзавеждане за кафене (маси, столове, тента), които са финансирани от натрупания собствен фонд, осъществени по утвърдените за програмата параметри.
В момента се работи по още една инициатива за закупуване на обзавеждане за обновяване на кафене в гр. Кюстендил. Беше проведен разговор с кандидата относно идеята и плановете му за развитие.

Архив Новини