Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Посещение на партньорската организация Фондация „Болни от астма“ – гр. Ямбол по проект „Укрепване капацитета на регионалните партньори за устойчива подкрепа“ (16 юни 2018)

На 16 юни 2018 г. представители от Фондация „Земята – източник на доходи“, Веселин Трендафилов и Стефан Христов посетиха партньорската организация Фондация “Болни от астма“ – гр. Ямбол.

Целите на посещението бяха от една страна да се осъществи мониторинг на дейността на партньорската организация по приключилия Проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“, а от друга да се установят и утвърдят насоките за работа по новия проект „Укрепване капацитета на регионалните партньори за устойчива подкрепа“ (Март 2018 – Август 2019)

По отношение на приключилия проект беше извършен преглед на осъществените инициативи и бяха обсъдени проблемите по няколко инициативи и подходите за тяхното преодоляване. Дейността на Фондация “Болни от астма“ – гр. Ямбол по осъществяване на икономически инициативи продължава, като имат вече осъществена инициатива на закупуване на мотофреза с инвентар.

Втората основна цел бе да се обсъдят в детайли бъдещата работа по новия проект, да се идентифицират индивидуалните и общи пропуски по отношение на капацитета на партньорската организация за успешно прилагане на модела за реализиране на инициативи за генериране на доходи.

 

Архив Новини