Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Дарение на тор амониева селитра за дребни земеделски производители от Неохим АД – гр. Димитровград (14 април 2018)

На 14 април 2018 г. за втора поредна година Фондация „Земята-източник на доходи“ получи като дарение  11 250 кг. тор амониева селитра от Неохим АД – гр. Димитровград. Торът е предназначен за подпомагане дейността на една от най-застрашените групи от аграрния сектор – дребните земеделски производители.  Торът бе предоставен в с. Брестовица и гр. Перущица на участниците в програмата „Земята – източник на доходи“ от гр. Перущица, гр. Кричим, с. Брестовица, с. Устина, с. Татарево, с. Книжовник, с. Белащица и гр. Пловдив.

Разпределението на тора се осъществи от екипа на Фондацията по предварително направени списъци с участниците, като индивидуалните количества бяха съобразени с размера на обработваната земя и типа на отглежданите култури.

С получената подкрепа земеделските производители ще осигурят пълноценно и съобразено с изискванията на културите хранене, като използват висококачествени торове. Това ще даде възможност на стопаните да получат добра реколта.

Участниците в програмата и екипът на Фондацията изказват искрената си благодарност за дарението, което ръководството на Неохим АД – гр. Димитровград предоставя в помощ на дребните земеделски производители в селските райони.

Архив Новини