Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Дарение на тор амониева селитра за дребни земеделски производители от Неохим АД – гр. Димитровград (31 март 2018)

На 31 март 2018 г. в с. Чалъкови участниците в програмата „Земята – източник на доходи“ получиха 13 750 кг. тор амониева селитра. Торът бе предоставен на Фондация „Земята-източник на доходи“ като дарение от Неохим АД – гр. Димитровград.

Разпределението на тора се осъществи от екипа на Фондацията по предварително направени списъци с участниците, като индивидуалните количества бяха съобразени с размера на обработваната земя и типа на отглежданите култури. В организирането и осъществяването на на мероприятието активно взеха участие и доброволци от местната общност (Елена Григорова, Илия Илиев).

С получената подкрепа земеделските производители ще осигурят пълноценно и съобразено с изискванията на културите хранене, като използват висококачествени торове. Това ще даде възможност на стопаните да получат добра реколта.

Участниците в програмата и екипът на Фондацията изказват искрената си благодарност за дарението, което ръководството на Неохим АД – гр. Димитровград предоставя в помощ на дребните земеделски производители в селските райони.

Архив Новини