Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Мониторинг на партньорските организации в страната (Ноември 2017)

През месец ноември 2017 г. бяха осъществени съвместни мониторингови посещения на партньорските организации от страната, работещи по Проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“.

 Мониторингът бе осъществен заедно с представители на Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Посещенията бяха осъществени на 06.11.2017 при Сдружение “Нов път“ – с. Хайредин, 07.11.2017 при Сдружение „Ларго“ – гр. Кюстендил, 09.11.2017 при СНЦ “Свят без граници” – гр. Стара Загора, 10.11.2017 при Фондация „Болни от астма“ – гр.Ямбол и 14.11.2017 при Фондация “Бъдеще“ – гр. Ракитово

Беше извършен преглед на документите по проекта и осъществените инициативи. Дискутирани бяха отделните инициативи и развитието им. Бяха посетени на място избрани обекти и бе разговаряно с бенефициентите по тях за получената подкрепа и бъдещите им планове. Бяха избрани за посещение наскоро осъществени инициативи за оценка на стартирането им.

Оценката за работата на партньорските организации, след проведените визити е, че свършената работа по места е много добра, инициативите в по-голямата си част се осъществяват успешно, има и значителен брой изцяло изплатени такива. Бяха разгледани някои проблемни инициативи и дадени препоръки за преодоляване на трудностите по тяхното изпълнение, както и насоки, целящи цялостно подобряване на бъдещата работа на партньорите.

Архив Новини