Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018Заключителна конференция по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи“ (21 ноември 2017)

На 21.11.2017 г. в хотел  „Рамада Пловдив Тримонциум” се проведе заключителна конференция по проект „Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи”.  Организатор на събитието беше  Фондация „Земята – източник на доходи”,  а финансирането на проекта беше осъществено от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

Срещата откри проф. д-р Иван Пенов – Председател на УС на Фондация „Земята – източник на доходи”.

Приветствие към участниците в конференцията бе отправено от Негово Превъзходителство Ерик Рубин – посланик на САЩ в България. Посланик Рубин изрази задоволство от постиженията на програмата с думите: „Благодаря ви, че променяте за по-добро живота си и живота на хората около вас!“

За усилията, които Фондация „Земята – източник на доходи” полага за подпомагане и развитие на дребния бизнес и развитието на селските райони в продължение на 15 години, областният управител Здравко Димитров  изпрати поздравителен адрес, в който пожела  на екипа й „ползотворна работа за благото на обществото и реализиране на всички добри идеи“.

Официални гости на събитието бяха ректорът на Аграрен университет – Пловдив  – проф. д-р Христина Янчева; зам. областният  управител на Пловдивска област – г-н Петър Петров; г-жа Аделина Стоянова, държавен експерт в  Дирекция „Директни плащания” на Министерството на земеделието, храните и горите; председателят на Съвета на директорите на „Евро Ферт” АД г-н Стефан Димитров; г-жа Надя Захариева и г-жа Златина Балева от Фондация „Америка за България“; ръководители на основни структури на университети в гр. Пловдив; неправителствени и образователни организации, работещи за устойчивото развитие на селските райони и подкрепа на дребния бизнес и предприемачеството и журналисти.

Проф. Пенов представи пред  присъстващите постигнатите резултати в Пловдивска област, след което своя опит, успехи  и срещани трудности при реализиране на „Интегрирания модел за подкрепа на дребен бизнес“ споделиха и партньорските организации  по проекта – Фондация “Бъдеще” – гр. Ракитово, Сдружение “ЛАРГО” – гр. Кюстендил, Сдружение „Свят без граници“ – гр. Стара Загора, Фондация „Болни от астма“ – гр. Ямбол, Сдружение „Нов път“ – с. Хайредин.

Над 250 ромски семейства са подпомогнати за стартиране на самостоятелна земеделска и неземеделска заетост в районите, в които работят Фондация „Земята – източник на доходи” и партньорските организации от страната, което осигурява заетост и доходи на близо хиляда души.

Моделът на Фондация „Земята – източник на доходи” е развит в процеса на работата с безимотни ромски семейства от няколко села в Пловдивска област, желаещи да станат собственици на земя и да развиват самостоятелна селскостопанска дейност. С помощта на партньорските организации той се прилага успешно и в градска среда. Може да се адаптира и е приложим за различни общности в неравностойно положение. Най-важно условие за успешното му прилагане е използването на интегриран подход за устойчиво развитие на собствен бизнес. Този подход обединява два  компонента, които са в пряка зависимост – достъп до материални ресурси и развитие на човешкия потенциал. Достъпът до материални ресурси осигурява необходимите за стопанската дейност дълготрайни и краткотрайни активи, а развитието на човешкия потенциал повишава ефективността от тяхното използване. Така моделът съчетава правилата на микрокредитирането със социалната подкрепа чрез безвъзмездно предоставяне на експертна и консултантска помощ. Това гарантира финансова стабилност на модела и осигурява повече възможности за семействата, които нямат достатъчно опит и умения в областта на предприемачеството.

 

 

 

 

Снимки от събитието:

Архив Новини