Език:Важно за земеделските производители

Наръчник за ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2018
Kандидат-студентско обучение по английски език за ромски младежи в Института по английски език към Американския университет в България (16 октомври 2017)

През 2018 г. ТСА ще осигури подкрепа за кандидат-студентско обучение по английски език за ромски младежи в Института по английски език към Американския университет в България.
Тръст за социална алтернатива (ТСА) предоставя стипендии на ромски младежи с доказани академични успехи и лидерски потенциал за обучение в Института по английски език към АУБ. Обучението цели да подготви учениците за успешно кандидатстване в Американския университет в Благоевград (АУБ).

Стипендиите от ТСА покриват разходите за такси, учебници, и общежитие за интензивно обучение, включително и подготовка по ТОЕFL, в Института по английски език към АУБ. Езиковата подготовка се осъществява в рамките на

Вариант 1: Стъпка 3 (английски за напреднали), като курсът започва на 15 януари 2018 г.
Вариант 2: Интензивна кандидат-студентска подготовка по TOEFL през лятото на 2018 г.

Онези от стипендиантите, които успеят да постигнат добри резултати от подготовката по английски език и покрият условията за прием в АУБ, ще могат да кандидатстват за пълна стипендия за роми за 4-годишно обучение в АУБ на Фондация „Америка за България“. Силно окуражаваме кандидатите, които имат високо ниво на английски език (ниво С2 според Европейската езикова рамка) да кандидатстват направо за обучение в АУБ и въпросната стипендия на Фондация „Америка за България“.

Срокът за подаване на документи до ТСА е 30 ноември 2017 г.

Повече информация за изискванията и процедурите можете да видите тук

Архив Новини